Annons

Bra tillväxt för NOTE

Under andra kvartalet i år ökade NOTE sin försäljning med 40% till 898 (642) MSEK. Rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten 24%. Rörelseresultatet ökade med 39% till 83 (60) MSEK.

Stabil försäljning för Mycronic

Orderingången för Mycronic uppgick under andra kvartalet i år till 1 203 (1 002) MSEK, en ökning med 20 procent. Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 1 273 (1 064) MSEK.

NOTE köper Dynamic Precision Solutions AB

NOTE utökar sin tillverkningskapacitet i Sverige genom förvärvet av samtliga aktier i den svenska elektroniktillverkaren Dynamic Precision Solutions AB i Herrljunga. Genom förvärvet får NOTE sin fjärde svenska fabrik och en etablering nära kunderna i västra Sverige.

HANZA köper produktutvecklingsföretag i Tyskland

För att möta en ökande efterfrågan har HANZA köpt den tyska kontraktstillverkaren Budelmann Elektronik GmbH. Företaget har tio anställda.

Starkt kvartal för HANZA

Trots ett fortsatt ansträngt materialläge, ser HANZA att det andra kvartalet utvecklas starkt. Orsaken är en kombination av hög efterfrågan och ett framgångsrikt expansionsprogram som avslutas under innevarande år.

NOTE växer med ny kund i Kina

NOTE har vunnit en ny kund i Kina. Kunden är ett världsledande bolag inom skärning och svetsning där NOTE kommer att tillverka kretskort till befintliga samt kommande produktgenerationer.

14,5 miljoner till rymdsektorn

Norra Sveriges rymdsektor får ett anslag på 14,5 miljoner kronor. Pengarna kommer att användas till att stärka innovation genom samverkan mellan forskare på Luleå tekniska universitet och rymdindustrin, vidareutvecklingen av testverksamheten på Rymdcampus i Kiruna samt affärsutveckling för små- och medelstora företag.

Forsway förstärker styrelsen

Forsway har utsett två nya styrelseledamöter. Karin Thurberg och Siebren de Boer tillför väsentlig kompetens för Forsways globala tillväxtstrategi.

Midsummer vänder till vinst

Det svenska solenergiföretaget Midsummer AB presenterar idag sin delårsrapport för det första kvartalet 2022. Koncernen redovisar ett rörelseresultat för kvartalet på 56 miljoner kronor.

Krigspåverkade underleverantörer förvånar

Ukrainakriget påverkar Underleverantörerna liksom materialbrist och höga elpriser. Den allmänna uppfattningen är att vi är på väg ut ur en högkonjunktur och in i en lågkonjunktur som bedöms bli lång. Trots det ser det ljust ut, 56 procent har haft en omsättningsökning.