Öland samlade elit av radioamatörer

Drygt hundratalet deltagare samlades i Borgholm för att visa vad sändaramatörer kan göra. Särskilt radiosamband under kris och vilka nya möjligheter som digitaltekniken ger lyftes fram. På bilden ser vi Ilko C´orkovic´, ordförande i Borgholms kommun,  Jens Zander, SM0HEV, ordförande i Sveriges sändaramatörer, SSA, och Peter Lindquist, SM5GXQ, ordförande i Ölands radioamatörer

Sändaramatörer visar spetsteknik

  Föreningen Sveriges Sändaramatörer, SSA, hade sitt årsmöte i Stockholm under april. I samband med det hölls ett synnerligen intressant seminarium, sammanställt av Jens Zander, SM0HEV. Numera är han ordförande i föreningen, Att han under större delen av sitt yrkesverksamma liv har varit professor i radiosystemteknik på KTH satte sina spår i dagens föredragslista. Här […]

Intensiv marknadsutvecklingen för SiC

SiC-försäljningen tog fart under förra året. Läs mer om vad som kom fram på SCAPE-konferensen under våren 2022 i Stockholm.

Chase och GHz Centrum går vidare

GHz Centrum och ChaseOn är två kompetenscentra som Vinnova beviljar finansiering till under kommande fem år. Med anledning av förlängningen av dessa centra – de två högst rankade i Vinnovas VINN Excellence-program 2007 – 2016 – arrangerade Chalmers en konferensdag som gav rader av exempel på lyckade erfarenheter från GHz Centrum och ChaseON. Jan Grahn, […]

Smartare Elektroniksystem har vind i seglen

Årets sammankomst ”Summit” blev en hyllning till Vinnovastödda FOI-projekt som skall stärka den svenska elektronikindustrin. Kring 130 personer kunde på Tekniska Museet ta del av ett flertal lovande projekt med stor industriell potential. Den Vinnova-stödda forsknings- och innovationsagendan ”Smartare Elektroniksystem formades under 2013 inom ramen för Vinnovas, Energimyndighetens och Formas utlysning ”Strategiska forsknings- och innovationsagendor”. […]