Bredbandig uppblandare för 3-8 GHz

Linear Technology har utvecklat en 8 GHz bredbandig blandarkrets för uppomvandling. James Wong, produktansvarig marknadschef för högfrekvensprodukter vid Linear Technology Corp, nu en del av Analog Devices Inc, beskriver här denna krets som uppges ha mycket hög linjäritet och isolation.  

Chase och GHz Centrum går vidare

GHz Centrum och ChaseOn är två kompetenscentra som Vinnova beviljar finansiering till under kommande fem år. Med anledning av förlängningen av dessa centra – de två högst rankade i Vinnovas VINN Excellence-program 2007 – 2016 – arrangerade Chalmers en konferensdag som gav rader av exempel på lyckade erfarenheter från GHz Centrum och ChaseON. Jan Grahn, […]

14 GHz blandare med högt IIP3

En blandarkrets med hög linjäritet förenklar användningen av mikrovågsbaserade radiokonstruktioner. Artikeln är skriven av Bruce Hemp, ledare för applikationsavdelningen samt James Wong, produktmarknadschef, Linear Technology Corp.

GaN ger stora fördelar i små celler

I takt med att nätverksoperatörer förskjuter fokus från täckning till kapacitet kommer GaN-teknologin väl till pass med sina möjligheter till hög verkningsgrad och stor bandbredd i kompakta effektförstärkare för småceller.

Syperheterodyn eller homodynmottagare?

Marknadsutbudet av kretsar för mottagare ställer konstruktören inför frågan om vilken arkitektur han bör välja. Här gör Todd Nelson, utvecklingschef signalkedjemoduler, Linear Technology Corporation, en jämförelse mellan olika arkitekturer.

Uppnå kilometertäckning med stjärnnät på ISM-band

Visserligen har ett stjärnnätverk mindre maximal täckning än ett meshnätverk. Med programvaran kan bli mycket komplex vid multipla noder. För de flesta OEM-tillverkare är det därför betydligt mer fördelaktigt att implementera ett stjärnnätverk än ett meshnätverk. Och kan man faktiskt uppnå multikilometertäckning med ett enkelt stjärnnätverk på ISM-banden. Det skriver här Alviano Burello,Business Development Manager […]

Prova och karakterisera RF-filter med ny metod

Provningsteamet hos halvledartilvlerkaren ams har utvecklat en standardprovningsrutin för både karakterisering och produktion av IC. Metoden är att använda en chirp-signal för att frekvenssvepa ett filter och detta görs i en engångsmätning. Den beskrivs här av Peter Sarson, provnings- och utvecklingschef samt Andreas Wild, marknadschef, affärsenheten för halvledartillverkning (Full Service Foundry) inom ams AG.

Ta fram egna modeller

För att kunna simulera RF-kretsar krävs det simuleringsmodeller. Den här artikel, författad av Takao Inoue, National Instruments, och Joel Kirshman, AWR (som numera tillhör National Instruments) visar hur man kan ta fram egna simuleringsmodeller automatisk med hjälp av instrument och systemsimuleringsmjukvara.

Beräkna mätosäkerheten vid toppeffekt

Att mäta toppeffekten för en radiosignal innebär att man måste vara vaksam mot flera osäkerhetsfaktorer. Sook Hua Wong, som arbetar med produktplanering inom Agilent Technologies Inc, förklarar var och hur osäkra mätningar kan uppstå . Hon inleder med en kort beskrivning av tekniker för att mäta toppeffekt och ger också en bakgrund till osäkerheter vid […]

Bästa antennanpassning i liten basstation för LTE

Artikeln visar hur finska företaget Pulse Electronics har lyckats skapa en effektiv och kompakt lösning till en ortogonalt matad patch-antenn, framtagen med programvarorna AWR Microwave office och Optenni Lab.