Hanza investerar i ny fabrik i Sverige

Hanza AB investerar 75 MSEK i en utbyggnad av koncernens tillverkningskluster i Sverige för att möta ökande volymer.

Hanza har beslutat att bygga en ny fabriksdel om 8 800 kvadratmeter i Töcksfors, Sverige. Den nya anläggningen är en ny- och tillbyggnad av Hanzas befintliga produktionsanläggning i Töcksfors och kommer att ge nya ytor för framför allt montering. Orsaken är en fortsatt långsiktigt god efterfrågan.

– Denna satsning stödjer vårt koncept med komplett, regional tillverkning och skapar ett mycket starkt erbjudande i tillverkningskluster Sverige, säger Erik Stenfors, VD för Hanza.

Inflyttning i den nya fabriken är planerad till årsskiftet 2024/2025. Utöver investeringen om 75 MSEK omfattar projektet specifika investeringar i maskinparken för att stödja den utökade monteringskapaciteten.

Comments are closed.