Hanza varslar i Ronneby

Hanza lanserar ett effektiviseringsprogram som ett steg i integrationen av det nyligen förvärvade bolaget Orbit One, samt för att möta en något svagare marknad. Bland annat varslas 50 anställda i Ronneby om uppsägning.

Hanza förvärvade vid årsskiftet Orbit One. Köpet medförde flera samordningsmöjligheter och Hanza lanserar nu ett effektivitetsprogram som optimerar verksamheten enligt bolagets affärsmodell med regionala tillverkningskluster.

Programmet är inriktat på att skapa synergier inom försäljning, inköp, IT och produktion. Ett annat syfte är att omfördela resurser och optimera personalstyrkan efter kundernas behov. Programmet medför bland annat att 50 personer varslas om uppsägning på grund av arbetsbrist vid produktionsenheten i Ronneby. En mindre personalreduktion övervägs även i Prabuty, Polen. Båda enheterna tillkom genom förvärvet av Orbit One.

– Det här är tuffa men avgörande åtgärder för att upprätthålla våra kunders konkurrenskraft och därmed säkerställa en fortsatt positiv utveckling för Hanza, säger Erik Stenfors, VD Hanza. Vi optimerar tillverkningen i våra produktionsanläggningar och våra shared service center och föreslår därför en minskning av personalstyrkan – något vi gör med en djup känsla av ansvar gentemot berörda kollegor.

Hanza kommer att inleda förhandlingar med fackliga representanter. De som omfattas av uppsägning kommer att få stöd och hjälp, bland annat genom omställningsförsäkringar.

Hanza bedömer att större delen av programmet kommer att vara slutfört under det tredje kvartalet 2024 och att den fulla finansiella effekten av programmet uppnås i slutet av 2024.

Kostnaden för programmet beräknas uppgå till maximalt 20 miljoner SEK och kommer att belasta det första kvartalet 2024. Kassaflödesmässigt kommer programmet att huvudsakligen att belasta Hanza under 2024, från och med kvartal två.

Bolagets finansiella mål är oförändrade, vilka bland annat omfattar att uppnå en omsättning på minst 6,5 miljarder SEK samt en rörelsemarginal på minst 8 procent år 2025.

Comments are closed.