Säkra kopplingar ute i rymden

Den 4 juli 2020 drabbades Rocket Labs Electron-raket av ett fel vid avresan som ledde till att sju satelliter gick förlorade. Ett högre motstånd i en koppling gjorde att den överhettades, vilket gjorde att det vibrationsskyddande materialet som täckte kopplingen smälte. Vibrationerna gjorde därefter att leden hoppade ur, vilket kapade strömtillförseln till turbopumpen.

Avancerad elektromekanik för e-sport

E-sport eller spelande på tävlingsnivå har vuxit till en miljardindustri och tagit dator- och konsolspelen till en helt ny nivå. Det som dock hamnar lite i skymundan är den viktiga roll som elektroniska komponenter har. Supersnabba taktiker och smarta konsoltekniker är helt beroende av små brytare i spelhårdvaror som används i dag, till exempel i […]

Industriella kontaktdon och vibrationer

Kontaktdon som tål vibrationer är en förutsättning i industrimiljö. Distribuerade styrsystem ökar kravet ännu mer. En test av ett antal kontaktdonsfamiljer visar vad som kan förväntas och vad som krävs. Artikeln är skriven av Farnell.

Tillförlitlig tantalkondensator

James C Lewis, teknologiexpert hos KEMET, beskriver i den här artikeln två tekniker som gör det möjligt att använda lagerförda tantalkondensatorer i extremt krävande tillämpningar.

Hur jag hittade stabila kondensatorer

Efter 30 år på Nokia startade Paul Collander sitt konsultföretag. Han berättar här om sina försök att hitta stabila kondensatorer.

Likspänningskondensatorer för Microgenerator Age

Mikrogenerering av el i sol- och vindkraftsanläggningar, kräver effektiva korrigeringskretsar för att ta bort övertoner och spänningsvariationer. Geoff Imlach från kondensatortillverkaren KEMET visar här hur det påverkar kondensatorval och kondensatorutvecklingen.  

Det trådlindade motståndet lever ännu

Trådlindade motstånd, allt från joule-märkta komponenter för energiabsorbering till miniatyriserade motstånd för temperaturavkänning, fortsätter att ge väsentliga fördelar jämfört med alternativen i många tillämpningar. Phil Ebbert leder utvecklingsarbetet inom motstånd hos Riedon Inc och gör här en jämförelse mellan olika motståndstekniker.

Superkondensatorerna växer

Tusen gånger fler upp- och urladdningscykler och mer än tio gånger högre effektuttag i förhållande till vikten. Superkondensatorerna sköter en allt större del av energilagringen.

Hantera EMI, jordning och blixtnedslag i flygplan med kompositmaterial

Kompositmaterial har anammats entusiastiskt inom hela flygindustrin och har många fördelar för konstruktörer. Men bristen på elektrisk ledningsförmåga är en påtaglig nackdel. Christophe Loret från Chomerics beskriver här hur detta kan lösas med olika typer av ledande beläggningar, tätningar och smörjmedel, för att garantera säkerheten och tillförlitligheten i moderna flygplan.

Allt fler kontakter

En konservativ del av elektronikbranschen kan man lätt luras till att tro. Den är traditionsbunden, gamla standarder hänger av naturliga skäl kvar för att upprätthålla kontinuitet. Men under ytan kokar det av nytänkande för att sänka kostnader och för att möta kraven på högre packningstäthet, högre signalhastigheter och nya byggsätt.