Integrerade solcellstak för svaga tak

Midsummer inleder ett samarbete med Soprasolar, ett dotterbolag till en av världens största takmaterialstillverkare Soprema. Målet är att ta fram solpaneler även till kunder vars tak inte klarar vikten av kiselpaneler.

Soprasolars system med kiselpaneler har installerats på mer än 15 miljoner kvadratmeter tak i Frankrike. Företaget bedömer dock att det har tackat nej till ungefär lika mycket solcellskapacitet eftersom många tak inte har klarat vikten av kisellösningen.

– Marknaden är mycket stor för solcellsintegrerade takmateriallösningar som kan installeras även på svagare tak, vilket är fallet i de flesta av världens länder med tak som inte behöver klara vikten av snö, säger Eric Jaremalm, VD, Midsummer. Det kan skapa en ny europeisk industri och samtidigt potentiellt öka andelen solenergi i den europeiska elmixen.

Med fler än 10 000 anställda och huvudkontor i Frankrike, har Soprema över hundra produktionsanläggningar över hela världen för tillverkning av takmaterial gjorda av bitumen, TPO-membran och liknande produkter.

Soprasolar och Midsummer har under det senaste året arbetat med att certifiera Midsummers solpaneler som en integrerad enhet i Sopremas takmembran hos CSTB, den franska nationella organisation som tillhandahåller certifieringstjänster inom byggbranschen.

Med certifieringen klar kommer Soprasolar att marknadsföra Midsummers och Sopremas gemensamma lösning inte bara till kunder i Frankrike utan även i utvalda länder där Soprema erbjuder sina tak.

Comments are closed.