Annons

Order på två SLX-system

Mycronic har erhållit en order på två SLX-system från en ny kund i Asien. Ordervärdet ligger i intervallet 7-10 MUSD. Båda systemen är planerade att levereras under det andra kvartalet 2022.

Order på en FPS 6100 Evo

Mycronic har erhållit en order på en FPS 6100 Evo från en befintlig kund i Asien. Ordervärdet ligger i intervallet 3-5 MUSD och systemet är planerat att levereras under det fjärde kvartalet 2021.

Prevas köper MEDQURE

Prevas har tecknat avtal om förvärv av företaget MEDQURE. Företaget erbjuder regulatoriska tjänster och rådgivning till bolag över hela världen med medicintekniska produkter.

NOTE vinner storaffär i Kina

NOTE har tecknat samarbetsavtal med en stor internationell kund, sedan länge noterad på den så kallade Fortune 500-listan. NOTE ska tillverka en ny generation av en programmeringsmodul avsedd för breda användningsområden inom industrin och för utbildningsändamål.

Addtech köper EK Power

Ett avtal mellan Addtech och EK Power Group innebär att Addtech köper alla aktier i EK Power Group med dotterbolaget EK Power Solutions AB. Köpet beräknas vara genomfört under juli. Michael Ullskog, Addtech och Vidar Wernöe, EK Power

Ny CFO på IAR

Ann Zetterberg har utsetts till Chief Financial Officer (CFO) och medlem av koncernledningen på I.A.R Systems Group AB. Hon kommer närmast från rollen som CFO för Brighter AB. Göran Hübinette har fram till idag varit tillförordnad CFO efter Stefan Ström som gick i pension under våren 2021.

Stark resultatutveckling under andra kvartalet

HANZA bedömer att rörelseresultatet för det andra kvartalet kommer att överstiga 35 MSEK, med en omsättning som överstiger 600 MSEK.

Årets Elektronikföretag i Västsverige

EIG, Elektronikindustriföreningen i Göteborg meddelar att Everdrone utnämnts till “Årets Elektronikföretag i Västsverige 2021”. Flemming Vejlö, Styrelseordförande EIG, och Mats Sällström, VD Everdrone AB

HANZA ökar i Kina

HANZA Holding AB ser ett ökat behov av marknadsnära tillverkning i Kina och flyttar därför till nya, större lokaler. Vidare expanderar elektronikdelen genom investeringar om ca. 10 MSEK.

Förhandling om omstrukturering av Inission Borås

På uppdrag av Inissions styrelse har ledningen beslutat om att inleda förhandling om att strukturera om Inission Borås till mer prototyptillverkning och kundnära produktion. Volymproduktionen kommer att flyttas till Inission Tallinn. I och med omstruktureringen varslas 24 anställda om uppsägning.