Hanzas kvartalsomsättning passerar en miljard

Hanza AB hade ett bra sista kvartal 2023. Omsättningen nådde över 1 miljard SEK med en rörelsemarginal om 8,4 % (6,3), exklusive kostnader för förvärv. Styrelsen har nu beslutat att höja målet för år 2025 med 30 % till 6,5 miljarder SEK.

Midsummer får order på forskningsmaskin från Portugal

Det svenska solenergibolaget Midsummer har fått en beställning på maskinutrustning för produktion av tunnfilmssolceller från International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL), en iberisk forskningsorganisation. Ordervärdet är drygt 16,5 miljoner kronor.

Hanza investerar i ny fabrik i Sverige

Hanza AB investerar 75 MSEK i en utbyggnad av koncernens tillverkningskluster i Sverige för att möta ökande volymer.

Vattenfall säljer brittiska vindkraftsparker

Vattenfall har tecknat avtal med RWE om försäljning av Norfolk Offshore Wind Zone med tre havsbaserade vindkraftsparker. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 963 miljoner GBP.

Hanza flyttas till Nasdaq Mid Cap

Efter flera års stark tillväxt flyttas nu kontraktstillverkaren Hanza upp till Nasdaq Stockholms Mid Cap-segment per den första handelsdagen nästa år, vilket är den 2 januari 2024.

Vattenfall säljer sin värmeverksamhet i Berlin

Vattenfall har slutfört den strategiska översynen av sin värmeverksamhet i Berlin och har beslutat att sälja hela fjärrvärmeverksamheten till delstaten Berlin. Ett avtal undertecknades idag av båda parter. Därutöver har delstaten oberoende av försäljningen av värmeverksamheten erbjudits option att köpa Vattenfalls aktier i GASAG AG.

Stig Wahlström Elektronik blir Swelex AB

Stig Wahlström Elektronik AB, en del av Addtech Nordic AB, byter namn till Swelex AB. Namnbytet beror på de senaste årens sammanslagningar där Satco Komponent AB och Jolex AB integrerats i Stig Wahlström Elektronik AB.

Hanza öppnar ny fabrik i Narva

Hanza har invigt sin nya produktionsanläggning i Narva, Estland. Byggnaden har en produktionsyta på 5 000 kvadratmeter och ligger i Narva Industrial Park. Från vänster: Andreas Nordin, COO, Hanza, Oleg Karpikov, vice borgmästare, Narva, Liivar Kongi, klusterpresident Baltikum, Hanza

Hanza köper Orbit One

Hanza förvärvar samtliga aktier i kontraktstillverkaren Orbit One AB. Orbit One har en årsomsättning om cirka 1,1 miljard SEK med ett rörelseresultat (EBITA) om ca 70 MSEK. Mattias Lindhe, vd för Orbit One och Erik Stenfors,vd för Hanza

Sivers Photonics får order på 10 miljoner dollar

Sivers Photonics, har fått ett antal nya ordrar till ett värde av 1 miljon USD (ca 10 MSEK) för avancerade optiska avkänningsprodukter från tre kunder till LiDAR, medicinsk och industriell verksamhet.