TYRI startar egen produktion av kretskort i Sverige

TYRI, tillverkare av belysning för arbetsmaskiner, startar egen produktion av kretskort i Sverige. Den 1 800 kvadratmeter stora fabriken i Kungsbacka kommer att göra bolaget självförsörjande vad gäller kretskort.

Brandvarnare med solcell

En brandvarnare som inte kräver batteribyte lanseras snart på marknaden. Brandvarnaren använder en extremt ljuskänslig solcell från svenska Epishine som gör det möjligt att ”skörda energi” från normal inomhusbelysning.

Vattenfall säljer vindkraftsparker till BASF

Vattenfall och BASF har kommit överens om att sälja 49 procent av Vattenfalls vindkraftsparker Nordlicht 1 och 2 till BASF. Med en total installerad kapacitet på 1,6 GW blir Nordlicht 1 och 2 det hittills största havsbaserade vindkraftsprojektet för Vattenfall.

Lasrar för AI-produkter

Sivers Photonics har tecknat ett produktutvecklingsavtal värt minst 1,3 miljoner USD för att utveckla lasrar som möjliggör nästa generations Artificiell Intelligens (AI).

Hanza varslar i Ronneby

Hanza lanserar ett effektiviseringsprogram som ett steg i integrationen av det nyligen förvärvade bolaget Orbit One, samt för att möta en något svagare marknad. Bland annat varslas 50 anställda i Ronneby om uppsägning.

Strategiskt avtal mellan OEM och KUKA Nordic

Genom ett samarbete mellan automationsföretaget KUKA Nordic och OEM Automatic kommer KUKA:s cobotar att distribueras i Sverige, Finland och Baltikum.

Integrerade solcellstak för svaga tak

Midsummer inleder ett samarbete med Soprasolar, ett dotterbolag till en av världens största takmaterialstillverkare Soprema. Målet är att ta fram solpaneler även till kunder vars tak inte klarar vikten av kiselpaneler.

Hanzas kvartalsomsättning passerar en miljard

Hanza AB hade ett bra sista kvartal 2023. Omsättningen nådde över 1 miljard SEK med en rörelsemarginal om 8,4 % (6,3), exklusive kostnader för förvärv. Styrelsen har nu beslutat att höja målet för år 2025 med 30 % till 6,5 miljarder SEK.

Midsummer får order på forskningsmaskin från Portugal

Det svenska solenergibolaget Midsummer har fått en beställning på maskinutrustning för produktion av tunnfilmssolceller från International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL), en iberisk forskningsorganisation. Ordervärdet är drygt 16,5 miljoner kronor.

Hanza investerar i ny fabrik i Sverige

Hanza AB investerar 75 MSEK i en utbyggnad av koncernens tillverkningskluster i Sverige för att möta ökande volymer.