Elit av radioamatörer på Öland

Drygt hundratalet deltagare samlades i Borgholm för att visa vad sändaramatörer kan göra. Särskilt radiosamband under kris och vilka nya möjligheter som digitaltekniken ger lyftes fram. På bilden ser vi Ilko Corkovic, ordförande i Borgholms kommun, Jens Zander, SM0HEV, ordförande i Sveriges sändaramatörer, SSA, och Peter Lindquist, SM5GXQ, ordförande i Ölands radioamatörer.

Läs mer..

Läs temaartiklarna om radiomätteknik

Läs temaartiklarna om embeddedsystem

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Elolyckor vanligast i bygg- och tillverkningsbranschen

Elsäkerhetsverkets årliga rapport om elolyckor visar att antalet anmälda elolyckor ökade med cirka 21 procent under 2023. Elolyckorna för yrkesverksamma skedde främst inom branscherna bygg och tillverkning.

Read more »

Ny forskning om universums partikelacceleratorer

I en doktorsavhandling från Institutet för rymdfysik (IRF) och Uppsala universitet presenteras nya insikter om samspelet mellan laddade partiklar och plasmavågor vid jordens kollisionsfria bogchock. Ahmad Lalti, som har analyserat data från NASA:s Magnetospheric Multiscale (MMS)-satelliter, försvarar sin avhandling den 31 maj.


Ahmad Lalti har analyserat data från Magnetospheric Multiscale (MMS)-satelliterna i sin forskning om kollisionsfria chocker. Foto: IRF. Illustration: ESA/NASA – SOHO/LASCO/EIT

Read more »

Saknar strategier för AI

En ny rapport från IFS visar att det finns ett högt tryck på företag att implementera AI i sina organisationer, men enbart 30 procent av företagen har en tydlig strategi.

Read more »

TYRI startar egen produktion av kretskort i Sverige

TYRI, tillverkare av belysning för arbetsmaskiner, startar egen produktion av kretskort i Sverige. Den 1 800 kvadratmeter stora fabriken i Kungsbacka kommer att göra bolaget självförsörjande vad gäller kretskort.

Read more »

Vem hatar elektronik?

På bara 10-12 år ”städades” elektroniken bort i våra gymnasieskolor. Det uppstod ett kunskapsgap som måste överbryggas. Hur kunde det bli så här i Sverige – men inte i andra länder?

Read more »

Din bil riskerar att bli hackad

Många bilverkstäder vet inte tillräckligt mycket om hur våra bilar ska hållas säkra från cyberattacker. Det visar en ny studie från Högskolan i Skövde. – En mycket stor del av fordonsparken kan i praktiken vara helt vidöppen för angrepp, eller redan vara hackad, säger Marcus Nohlberg, docent i cybersäkerhet vid Högskolan i Skövde.


Uppkopplade bilar öppnar upp risker för cyberattacker men bilverkstäder saknar kunskap och ibland möjlighet att hantera problemen.

Read more »

Ny företagsforskarskola inom elektroteknik

För att klara elektrifieringen av samhället krävs ny forskning och kompetens inom elektroteknik. Högskolan Väst möter behovet genom att starta en ny företagsforskarskola i höst. Det sker i nära samverkan med Uppsala universitet och flera stora aktörer inom svensk energisektor och fordonsindustri.

Read more »

Virtuellt utbildningsverktyg för ökad personsäkerhet i industrin

Från Åkerströms Björbo kommer ett innovativt utbildningsverktyg som hjälper industrin att förbättra personsäkerheten vid tunga lyft.

Read more »

Ytterligare 22 miljoner till ukrainska forskare

SSF var först ut med bidrag till ukrainska forskare som tagit sin tillflykt till Sverige. Det var i mars 2022 – nu, två år senare, har forskarna haft möjlighet att söka förlängda bidrag.

Read more »