Kvaliteten sitter i väggarna

Inget område är väl så hårt kopplat till kvalitet och driftsäkerhet som rymdindustrin. Kraven är stenhårda och det återspeglas i tillverkningsprocesser, test och analys. Allt det går numera också att få tillgång till hos en kontraktstillverkare.