Utvecklingen accelererar snabbare än någonsin

Pandemin tar fortfarande mycket av vår uppmärksamhet, men samtidigt förändrar AI hur vi arbetar, hela vägen från molnet till Edge och slutpunkter. Ramine Roane, vice president of software and AI product marketing, Xilinx, gör här en prognos för elektronikåret 2022. Ramine Roane, vice president of software and AI product marketing, Xilinx

Adaptiv SoC för acceleration av 5G-basbandet

Det behövs nya arkitekturer för radio- och åtkomstnätverk eftersom nätverksspecifikationerna för 5G New Radio (NR) hela tiden utvecklas, skriver Awanish Verma, chefsarkitekt, gruppen för trådbundet och trådlöst på Xilinx.

Högre prestanda med adaptiv beräkningsacceleration

I vår ständigt uppkopplade och datacentrerade tid med AI överallt stiger efterfrågan på ökad bandbredd bortom dagens tekniker och formfaktorer. Det kräver mer effektiv och genomträngande bearbetning som skalar utöver vad nuvarande CPU- och GPU-teknik klarar.

Minska storlek med partiell omkonfigurering

Ett nytt automatiserat designflöde för Dynamic Function eXchange (DFX) betyder att det nu går enklare och snabbare att spara material- och kretskostnader än någonsin. Funktionen Dynamic Function eXchange (DFX) gör att konstruktörer kan ändra funktionalitet ”i farten” och därmed eliminera behovet av att helt konfigurera om den programmerbara logiken, vilket ytterligare förbättrar den flexibilitet som […]

Programmerbar SoC för intelligenta bilar

Steget från en simulerad motormodell till en färdig implementering kan förenklas med hjälp av programmerbara SoC-kretsar, t ex Zynq från Xilinx. Giulio Corradi och Tom Hill från Xilinx beskriver här ett komplett modellbaserat konstruktionsflöde.

Guide för högkvalitativ mönsterkortskonstruktion

Det här är en omfattande guide för högkvalitativ mönsterkortskonstruktion och behandlar väsentlig dokumentation, konstruktionssteg och strategier samt sluttest. Artikeln är författad av Nicholaus W Smith, applikationsingenjör, Integrated Device Technology, Inc.

Imec spår renässans för ASIC

Användningen av ASIC kan vara på väg tillbaka. Det europeiska forskningsinstitutet Imec  banar nu en väg för en renässans för ASIC genom att i en kontaktpunkt skapa en effektiv länk mellan kunder och leverantörer.

Fyra 64 bits ARM-kärnor i nästa FPGA-generation

Altera tar inte bara steget från 32 till 64 bit i sin kommande Stratix 10 SoC. Med fyra 64-bits ARM Cortex-A53-kärnor och upp till 10 TFlops DSP-prestanda kvalar den nya FPGA-familjen in som nästan vad som helst. Och med en ordentlig satsning på OpenCL finns det möjligheter att göra utvecklingsarbetet enklare.

Accelerera OpenCV i FPGA med inbäddad vision

OpenCV är ett kraftfullt bibliotek med funktioner för datorvision. Funktionerna används idag flitigt i branschen. Precis som andra projekt med öppen källkod utvecklas och förbättras algoritmerna hela tiden av de användare som ingår i gemenskapen. Idag finns mer än 2 500 funktioner tillgängliga. Fernando Martinez Vallina och José Roberto Alvarez från Xilinx beskriver här hur […]

Maximera effekten inom SoC-emulering

I denna artikel diskuterar Ralph Zak från Synopsys hur man gör för att få ut maximal effekt av emuleringssystem i utvecklingsprojekt för en SoC.Vad har ändrats i sättet att använda emulering?