Order på en Prexision 8 Evo och en FPS 6100

Mycronic har fått en order på en Prexision 8 Evo och en FPS 6100 från en befintlig kund i Asien. Ordervärdet ligger i intervallet 25-28 MUSD.

Fem åtgärder mot kompetensbristen

I ett brev till arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson föreslår Svensk Industriförening Sinf fem åtgärder för att lösa kompetensbristen genom att förbättra integrationen. En grundläggande åtgärd är kunskap i det svenska språket, det kan inte vänta. En annan är tillgången till e-legitimation för att kunna kommunicera effektivt med myndigheter. Människor behöver också trygghet för att […]

Hur länge till orkar svensk industri bära svensk ekonomi?

Slutet av 2022 pekade alltmer mot ett mörkt 2023. Höga elpriser, ökade varsel och utspel inför avtalsrörelsen. Hur ser det ut när 2023 så sakta börjar ta form? Sinf:s Underleverantörsbarometer för Q1 2023 visar på en industri med underleverantörer som står starka när hårda vindar blåser.

Order på en SLX-maskritare

Mycronic har erhållit en order på en SLX-maskritare från en befintlig kund i Asien. Ordervärdet ligger i intervallet 9-11 MUSD. Systemet är planerat att levereras under det andra kvartalet 2024.

5G-nät viktigt för Sveriges totalförsvar

MSB och Trafikverket lyfter fram näringslivets viktiga roll för Sveriges totalförsvar i en ny rapport till regeringen. I arbetet med att uppgradera Sveriges public safety-nätverk till ett 5G-nät krävs en hybridlösning med statlig kontroll i alla av säkerhetsskäl väsentliga delar av systemet. Den statliga infrastrukturen kompletteras med kommersiella lösningar för att förstärka nätets robusthet och […]

Hanza utökar samarbetet med Thermia

Hanza utökar och fördjupar sitt samarbete med Thermia AB, en världsledande leverantör av värmepumpar för geotermisk energi. Försäljningen till Thermia ökar med cirka 35 miljoner kronor under innevarande år och bedöms fortsätta att öka under kommande år.

Note expanderar i Sverige

NOTE har kommit överens med nuvarande fastighetsägare att förvärva den fabrik samt kringliggande mark där NOTE Torsby bedriver sin verksamhet. Detta för att möjliggöra för en framtida utbyggnad av verksamheten för att möta en ökande efterfrågan. Köpeskillingen uppgår till 41,5 miljoner kronor.

KAMIC Group köper Mastervolt Sweden

KAMIC Group AB har förvärvat samtliga aktier i Mastervolt Sweden AB. Säljare är Robert Andresen och Oscar Arvidsson.

Hanza nyemitterar

Den 15 december beslutade en extra bolagsstämma i HANZA AB att godkänna en av styrelsen tidigare beslutad riktad nyemission av 250 000 aktier.

Ännu en order på Prexision 800 Evo

Mycronic har erhållit en order på en Prexision 800 Evo maskritare för bildskärmstillämpningar från en befintlig kund i Asien. Ordervärdet ligger i intervallet 37-41 MUSD. Systemet är planerat att levereras under det andra kvartalet 2024.