Elektronikmässan fokuserar på embedded

Elektronikmässan i Göteborg ingår ett strategiskt samarbete med branschorganisationen Svensk Elektronik inför Elektronikmässan Göteborg 19-20 april 2023. En del av mässan dedikeras åt embeddedsystem.

Hanza nyemitterar

Hanza AB har genomfört en riktad nyemission om 3 500 000 nya aktier och tillförs härigenom cirka 147 miljoner SEK.

Kraftig varselvåg tornar upp sig

Efter kris på kris men med hyggligt fulla orderböcker har de svenska företagen lyckats hålla stången. Men Sinf Underleverantörsbarometer för Q3/Q4 2022 visar att mörkret sänker sig ytterligare över företagen. Risken att en kraftig konjunktursvacka drabbar Sverige, ovissheten kring nya stödpaket, de tuffa utspelen inför den kommande avtalsrörelsen, allt detta på toppen av existerande kriser […]

Ökad försäljning för Hanza

Hanza rapporterar ett rekordstort tredje kvartal med en försäljningsökning på 40 % jämfört med samma kvartal förra året. Bolaget rapporterar också en fortsatt hög orderingång och förväntar sig en stark utveckling framöver.

Från kontanter till betal-appar på tio år

Kontantanvändandet i Sverige har ersatts av betal-appar under det senaste decenniet. Förändringen har skett inom alla betalsituationer. Det visar undersökningen ”Sverige Betalar”. Undersökningen om svenskarnas betalvanor är den tionde som har genomförts, sedan starten 2013.

Prevas köper Myra Industriell Design AB

Prevas har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av Myra Industriell Design AB. Företaget är bland annat starka inom medicinteknisk design.

Kraftig nedgång för svensk ekonomi

Det ekonomiska läget är ytterst osäkert. Sverige får i bästa fall nolltillväxt under 2023. Samtidigt bottnar arbetslösheten på en hög nivå, och såväl företag som hushåll är pessimistiska inför framtiden. Det visar Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport.

Prevas köper Koteko

Prevas har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av ingenjörsföretaget Koteko AB. Koteko är verksamma inom industriell processautomation och äger dessutom 80 procent av Koteko Installation AB. Sammantaget kan Koteko leverera helhetslösningar från idé till driftsatt anläggning. Mattias Axner från Koteko och Magnus Welén från Prevas

Order på två SLX-maskritare

Mycronic har erhållit en order på två SLX-maskritare från en befintlig kund i Asien. Ordervärdet ligger i intervallet 10-12 MUSD. Det första systemet är planerat att levereras under det fjärde kvartalet 2023, medan det andra systemet är planerat att levereras under det första kvartalet 2024.

NOTE undviker befarad kundförlust

Den kundförlust på 30 miljoner kronor som NOTE nyligen varnade för verkar nu kunna minimeras. Det engelska företaget hade ansökt om rekonstruktion, men har nu förvärvats av ett annat företag.