Svar på konstruktörers frågor om RISC-V-verifiering

Man kan helt säkert säga att intresset för RISC-V uppvisar en kraftig ökning inom konstruktörskretsar. Det handlar inte bara om att hela idén bakom open-source gjort det till ett kostnadseffektivt alternativ, utan också om att dess ISA (instruction set architecture) är uppbyggd för att ge stor flexibilitet. Rob van Blommestein, Vice President of Marketing, OpenSpin […]

USB i en batteridriven IoT-värld

Under det senaste decenniet har USB-standarden (Universal Serial Bus) kommit att bli det mest populära gränssnittet bland konstruktörer av industri- och konsumentprodukter när det gäller att uppnå konnektivitet med andra applikationer. Bland orsakerna finns att standarden är lättanvänd, robust och klarar plug-and-play. Alf Petter Syvertsen från Silicon Labs visar här hur standarden kan användas också […]

Fördelar med 32 bits processorkärna

I SoC-konstruktioner ser vi en övergång från 8-bitskärnor till 32-bitskärnor. David Kerr-Munslow från det franska processorföretaget Cortus S.A.S. analyserar här skillnaderna mellan en populär 8-bitskärna och en 32-bitskärna.

Kompakt 64-bits MIPS-kärna

Imagination Technologies tar nu upp kampen på allvar med ARM genom att lansera en ny syntetiserbar 64-bits MIPS-kärna, Warrior I6400. Processorkärnan är avsedd för ett mycket brett applikationsområde och kan användas i konfigurationer från en enkeltrådig kärna upp till kluster med flera hundra fyrtrådiga kärnor. Warrior I6400-kärnan är skalbar från små till mycket stora system

384 kärnor ger höga grafikprestanda

Allt fler embeddedtillämpningar har grafikkrav som är svåra att realisera med de storleks- och effektbudgetar som står till buds. Cameron Swen från AMD beskriver här hur företagets senaste embeddedprocessorer kan fylla det gapet.

x86 med och utan grafik

Utvecklingen av x86-processorer innebär att allt fler grafikfunktioner integreras på chipet. Det gäller inte minst processorerna från AMD. Men i en del embeddedtillämpningar behövs ingen grafik och därför finns också en avskalad och strömsnålare version.

En arkitektur för allt

Under årens lopp har vi sett mikroprocessorarkitekturer komma och gå. Men framför allt har vi sett olika arkitekturer för olika segment av marknaden: enkla arkitekturer för enkapseldatorer, mera komplexa arkitekturer för embeddedprocessorer och avancerade arkitekturer för datorer. Idag ser vi plötsligt en datorarkitektur som spänner över hela fältet och det är något helt nytt.

Nya Xeon ger 80 procent högre prestanda

Intel har förbättrat mikroarkitekturen hos sin serverprocessor Xeon. Resultatet är upp till 80 procents bättre prestanda vid samma effektförbrukning, jämfört med föregångaren.