VPX-baserade multiprocessorapplikationer med PCI Express och VxFabric

Nyligen presenterade Kontron och PLX en teknik där man använt PCI Express- (PCIe) och VXFabric-teknologi i en VPX-bakplansförbindelse för TCP/IP-kommunikation. Upp till 4,4 Gbit/s finns nu tillgängliga för TCP/IP, och upp till 5,6 för rådata. Vincent Chuffart, Mil & Aero Product Manager, Kontron och Krishna Mallampati, Senior Director of Product Marketing, PLX Technology beskriver här […]

Att göra högteknologisk militär utrustning tåligare

Anskaffning av militär utrustning har blivit en synnerligen besvärlig uppgift. Inte bara föreligger krav på att pressa kostnaderna utan även prestandakraven blir allt svårare att definiera, eftersom krigsmakten möter ökande och oförutsebara hot som att civila grupper och milis använder improviserade vapen och ad hoc-metoder. Mark Carter, Application Engineering Team Leader, Chomerics Division Europe, tittar […]

Tenn-bly BGA-µModule för svåra tillämpningar

För varje år ställer den militära och flyg- och rymdsektorn krav på allt snabbare system med bättre noggrannhet och till lägre kostnad. Allt strängare storleks-, vikt- och effektbegränsningar tillsammans med de krävande kraftmatningsbehoven hos stora FPGA-kretsar har lett till en kraftig trend mot POL-(point of load)-baserad kraftmatning. Steve Munns, marknadschef, Mil-Aero hos Linear Technology Corporation, […]

Så konstruerade vi Ungerns första mikrosatellit

I februari sköts Ungerns första mikrosatellit upp i omloppsbana. Gabor Marosy, doktorand hos Budapest University of Technology and Economics, berättar här om utvecklingsarbetet och vilka verktyg som användes.

Spänningsskydd för flyg- och försvarstillämpningar

Det finns många olika  definitioner av spikar och stötar och en mängd olika skyddskrav. Steve Munns från Linear Technology Corporation gör här  en genomgång av de viktigaste kraven och hur man kan skydda flyg- och försvarstillämpningar.