Annons

Adaptiv SoC för acceleration av 5G-basbandet

Det behövs nya arkitekturer för radio- och åtkomstnätverk eftersom nätverksspecifikationerna för 5G New Radio (NR) hela tiden utvecklas, skriver Awanish Verma, chefsarkitekt, gruppen för trådbundet och trådlöst på Xilinx.

Ett effektivt sätt att verifiera RISC-V-kärnor

Moderna processorkonstruktioner ställer oss inför några av de tuffaste utmaningarna inom verifiering av hårdvara. Det gäller speciellt när det handlar om RISC-V-processorkärnor, där det finns en mängd av variationer och implementeringar från ett otal olika källor. Artikeln av W. W. Chen, N. Tusinschi och T. L. Anderson, OneSpin Solutions, presenterades på DVCon Europe 2020 och […]

Säker mikroelektronik ger tryggare bilar

Det går inte att uppnå någon trygghet (safety) utan säkerhet (security). Standarden ISO/SAE 21434, som är ett komplement till ISO 26262, kräver att alla som ingår i en leverantörskedja för elektronik integrerar aktiviteter för cybersäkerhet hela vägen från konceptfasen till dekommissioneringen.

Miljökraven driver på utvecklingen av SiC och GaN

IEA 4E PECTA är ett program för att främja utveckling, spridning och användning av kraftelektronik baserat på bredbandgaps-material (Wide Band Gap material, WBG) så som kiselkarbid (SiC) och galliumnitrid (GaN) i kraftelektronik. Anledningen är att WBG-material kan ge stora miljövinster jämfört med att använda kisel (Si). Högre verkningsgrad leder ytterst till lägre koldioxidutsläpp.

Direkt mätmetod för differentiell kapacitans

Glen Brisebois och Arthur Alfred Roxas, Analog Devices, visar här hur man direkt kan mäta differentiell kapacitans på ingångarna till en operationsförstärkare.

Svar på konstruktörers frågor om RISC-V-verifiering

Man kan helt säkert säga att intresset för RISC-V uppvisar en kraftig ökning inom konstruktörskretsar. Det handlar inte bara om att hela idén bakom open-source gjort det till ett kostnadseffektivt alternativ, utan också om att dess ISA (instruction set architecture) är uppbyggd för att ge stor flexibilitet. Rob van Blommestein, Vice President of Marketing, OpenSpin […]

Högre prestanda med adaptiv beräkningsacceleration

I vår ständigt uppkopplade och datacentrerade tid med AI överallt stiger efterfrågan på ökad bandbredd bortom dagens tekniker och formfaktorer. Det kräver mer effektiv och genomträngande bearbetning som skalar utöver vad nuvarande CPU- och GPU-teknik klarar.

Effektivare kommunikation i bilen med Wi-Fi 6

I takt med att vi sätter mer och mer tillit till trådlösa anslutningar i våra fordon ökar efterfrågan på inbyggd Wi-Fi. Med introduktionen av Wi-Fi 6 blir anslutningar i fordonet snabbare och effektivare samtidigt som man kan dra nytta av ökad kapacitet och flexibilitet både inuti och utanför fordonet på ett sätt som inte varit […]

Egen SoC för IoT och Industri 4.0

Vid utvecklingen av IoT-produkter kan specialanpassade systemchip användas för att uppfylla krav för en specifik tillämpning eller för att skilja dem från konkurrensen. I den här artikeln från Socionext beskrivs några av möjligheterna och fördelarna.

ASIC gör skillnad för moderna ADAS- och IVI-system

Förändringar av fordons interiör fortskrider snabbt då industrin rör sig mot självkörande fordon. Processen innebär en kombination av infotainment i kupén (IVI) och avancerade förarassistanssystem (ADAS), med målet att förbättra både körupplevelse och säkerhet. För att implementera dessa nya funktioner krävs komplex hårdvara och mjukvarulösningar. Något som med fördel kan lösas med ASIC-teknik.