Formell verifiering av konstruktioner i SystemC/C++

Coding Styles för SystemC/C++ har visserligen använts i många år, men det är först på senare tid som specifika användningsmodeller har tagits fram för att driva på gemensamma designflöden bland konstruktionsteamen. Bland dessa finns att använda abstrakt algoritmisk designkod som indata till HLS-verktyg (High Level Synthesis), virtuella plattformsmodeller för tidig mjukvarutest, konfigurerbara IP-block och därtill […]

Svar på konstruktörers frågor om RISC-V-verifiering

Man kan helt säkert säga att intresset för RISC-V uppvisar en kraftig ökning inom konstruktörskretsar. Det handlar inte bara om att hela idén bakom open-source gjort det till ett kostnadseffektivt alternativ, utan också om att dess ISA (instruction set architecture) är uppbyggd för att ge stor flexibilitet. Rob van Blommestein, Vice President of Marketing, OpenSpin […]

Återinföra felanalys ger nya möjligheter med ISO 26262

Felsimulering har varit problembarnet vid ISO 26262-analys inom fordonsområdet ända sedan standarden publicerades år 2011. Metoden är hämtad från halvledartillverkarnas värld. Men traditionell felsimulering har aldrig varit någon idealisk metod för att få fram kritiska mätresultat för ISO 26262. Simuleringen kan ibland sträcka sig över månader vid de enklaste fel, och för att uppnå hög […]

Riktlinjer för att konstruera för testbarhet

När det gäller att konstruera kretskort som går att tillverka finns det ett antal olika faktorer som har stor betydelse, och detta gäller även för kostnaderna för att producera kretskort som går att testa. Som ingenjör är det viktigt att ta med i beräkningarna de totala kostnaderna för att producera och lansera ett testbart kretskort, […]

Effektivare systemnivåsimulering

Kishore Karnane och Alok Tripathi från Cadence Design Systems redovisar hur man kan simulera och verifiera systemkonstruktioner effektivare med hjälp av PSpice och den senaste MATLAB integrationsplattformen. Artikeln är översatt av GATEline.

Automatisera från design till test

Ökad automatiserad konstruktion kräver en förståelse för utmaningarna som uppstår och svårigheterna i varje skede av produktutvecklingen. Robert Huxel, teknisk marknadschef, Altium och Philip Ling, teknisk marknadschef, XJTAG beskriver här hur Altiums EDA-verktyg kan kombineras med testverktyg från XJTAG för att integrera en större del av processen.

Att förstå behovet av 3D i en tredimensionell värld

Genom åren har realtids 3D-grafik revolutionerat sättet som man interagerat med datorer. Med 3D PCB-verktyg har den revolutionen nu kommit till PCB CAD datorn. Jason Higston, Senior product manager hos Altium, beskriver här fördelar och arbetssätt.

50 år med DAC

Valet av Austin, Texas, som arrangör för årets Design Automation Conference var en fullträff. Området (The Silicon Hills) har de senaste åren utvecklats till en grogrund för innovationer, där mer än 4000 teknikföretag med cirka 100 000 anställda har samlats. Det är idag landets näst största teknikkluster. Austin Texas Skyline

Cadence köper IP-företag

Kapplöpningen om att kontrollera både EDA-verktyg och IP-moduler pågår som bäst och Cadence har varit mycket aktiva den senaste tiden. I morse stod det klart att företaget köper det polska IP-företaget Evatronix. För bara ett par veckor sedan köptes Tensilica. och affären med indiska Cosmic Circuits står bara och väntar på myndighetsgodkännande. Cadence har vid […]

Utveckling av programvara för Sakernas Internet

När branschen laddade upp inför Embedded World-konferensen i Nürnberg i slutet av februari var det någonting som kändes annorlunda. Frank Schirrmeister från Cadence Design Systems beskriver här hur "Sakernas Internet" tog betydligt mera plats än tidigare.