Vattenfall säljer vindkraftsparker till BASF

Vattenfall och BASF har kommit överens om att sälja 49 procent av Vattenfalls vindkraftsparker Nordlicht 1 och 2 till BASF. Med en total installerad kapacitet på 1,6 GW blir Nordlicht 1 och 2 det hittills största havsbaserade vindkraftsprojektet för Vattenfall.

Vattenfall ansvarar för att utveckla och bygga anläggningarna i Nordlicht och avser att använda sin andel av den framtida elproduktionen för att förse kunder i Tyskland med fossilfri el. BASF kommer att använda sin andel för att leverans av el till sina anläggningar för kemisk produktion i Europa, särskilt i Ludwigshafen.

Nordlicht är Vattenfalls andra stora vindkraftsprojekt till havs där BASF deltar som partner. År 2021 förvärvade BASF nästan hälften av aktierna i vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid i den holländska Nordsjön.

Vindkraftsparksområdet Nordlicht ligger 85 kilometer norr om ön Borkum i tyska Nordsjön och består av två separata områden: Nordlicht 1 med en kapacitet på cirka 980 megawatt och Nordlicht 2 med cirka 630 megawatt. När anläggningen är i full drift förväntas produktionen uppgå till cirka 6 TWh per år. Med förbehåll för det slutliga investeringsbeslutet, som förväntas under 2025, väntas bygget av Nordlicht 1 och 2 inledas 2026. Vindkraftsparkerna beräknas vara i full drift 2028.

Parterna offentliggör inte de finansiella detaljerna i transaktionen.

Comments are closed.