Midsummer får order på forskningsmaskin från Portugal

Det svenska solenergibolaget Midsummer har fått en beställning på maskinutrustning för produktion av tunnfilmssolceller från International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL), en iberisk forskningsorganisation. Ordervärdet är drygt 16,5 miljoner kronor.

Det är Midsummers specialutvecklade forskningsmaskin UNO som nu sålts till INL i Braga, Portugal. Midsummer UNO är ett generiskt FoU-verktyg för tunnfilmssolceller, som bland annat används för solcellsforskning vid universitet. INL kommer att använda UNO för forskning om tunnfilm, inklusive men inte begränsat till CIGS-solceller. Den förväntas levereras till INL senare i år.

INL är den enda mellanstatliga vetenskapliga forskningsorganisationen i världen som är dedikerad till nanoteknik, med 7 500 m2 laboratorieutrymme. Enheten grundades av Portugal och Spanien 2008.

– UNO-maskinen är ett kvitto på att Europa har en stor ledning i utvecklingen av ny teknik och verktyg i nästa generation av solceller som utnyttjar nya avancerade material och teknologier, säger professor Pedro Salomé, forskningsgruppsledare vid INL.

Midsummers forskningsverktyg UNO har tidigare sålts till bl a University of New South Wales (UNSW) där den används för ett tandemsolcellsprojekt med målet att producera en effektiv och stabil Si/CIGS tandemsolcell med redan kommersialiserade teknologier.

Andra forskningsprojekt där Midsummers produktionsutrustning (UNO och DUO) för närvarande används är ett tandemsolcellsprojekt med University of California, Los Angeles (UCLA), samt HI-BITS och PERSEUS (båda paneuropeiska solcellsprojekt finansierade av EU Horizon).

– Vi är såklart glada över att ha valts ut som leverantör och teknisk hörnsten i vetenskaplig forskning som syftar till att utveckla nya och mer effektiva solcellsteknologier, säger Eric Jaremalm, VD, Midsummer. Här finns även ett potentiellt enormt kommersiellt värde i att kunna bli den självklara leverantören av produktionsutrustning för masstillverkning av nästa generations solceller.

Comments are closed.