Elektronikmarknaden minskar med 5,6 procent

Efter nästan tre år av tillväxt ser nu elektronikmarknaden i Europa ut att bromsa in. Branschföreningen DMASS (European Components Distribution) såg under tredje kvartalet distributionsmarknaden för elektronik minska med 5,6 procent. Enligt DMASS Europe ser vi nu slutet på en oväntat lång tillväxtperiod. De europeiska distributörerna av elektronikkomponenter minskade under tredje kvartalet sin försäljning med 5,6 procent till 5,15 miljarder euro. Halvledarförsäljningen minskade med måttliga 3,2 procent till 3,65 miljarder euro medan passiva komponenter och elektromekanik minskade med 11 procent till 1,5 miljarder euro.

Läs temaartiklarna om radiomätteknik

Läs temaartiklarna om embeddedsystem

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

RISC-V-kärna från Renesas

Renesas har konstruerat och testat en 32-bits CPU-kärna baserad på RISC-V. Kärnan bildar basen till en ny plattform för IoT, konsumentelektronik och industrielektronik och är tänkt att komplettera de nuvarande ARM-baserade produkterna.

Read more »

Smarta ventiler och superkondensatorer

Avnet-communityn element14 har presenterat ett antal vinnare i konstruktionstävlingarna ”Summer of Green Technology”, ”Experimentera med superkondensatorer” och ”Projekt14 Off the Grid”. Bland vinnarna fanns smarta ventiler för energibesparing och en bloggserie om superkondensatorer.

Read more »

Full-stack GenAI-lösning från HPE

Hewlett Packard Enterprise har ingått ett utökat strategiskt samarbete med NVIDIA med målet att bygga en företagslösning för generativ AI (GenAI).

Read more »

Sivers Photonics får order på 10 miljoner dollar

Sivers Photonics, har fått ett antal nya ordrar till ett värde av 1 miljon USD (ca 10 MSEK) för avancerade optiska avkänningsprodukter från tre kunder till LiDAR, medicinsk och industriell verksamhet.

Read more »

Europas kritiska infrastruktur klarar inte översvämningar orsakade av regn

En rad översvämningar till följd av de senaste årens regn i Europa har haft förödande ekonomiska konsekvenser. Det nya direktivet om kritiska entiteters motståndskraft (CER) belyser behovet av tålig stadsinfrastruktur. Sweco har genomfört en ”Urban Insight”-studie om kritisk infrastrukturs sårbarhet för klimatrisker. En kartläggning av sårbarhetsfaktorer och riktlinjer i 26 europeiska städer visar ett akut behov av att stärka våra samhällens resiliens.

Read more »

Webbutbildning om Raspberry Pi-kameror

element14 står som värd för en serie webbseminarier som dyker ner i Raspberry Pi:s uppdaterade kamerasortiment.

Read more »

Skogsbrukets timmerbilar elektrifieras

Skogsbrukets vägtransporter, timmerbilarna, ska elektrifieras i ett samarbete mellan Skogforsk, Scania, fem skogsbolag, flera transport- och teknikföretag samt forskningsaktörer. Tillsammans med Vinnova satsar de 155 miljoner kronor i projektet TREE, ”Transition to efficient, electrified forestry transport”.

Read more »

Elektronikmarknaden bromsar in

Efter nästan tre år av tillväxt ser nu elektronikmarknaden i Europa ut att bromsa in. Branschföreningen DMASS (European Components Distribution) såg under tredje kvartalet distributionsmarknaden för elektronik minska med 5,6 procent.

Read more »

Seminarier om RISC-V och BeagleBoard

I ett samarbete mellan element14 och Jason Kridner, grundare och styrelseordförande vid BeagleBoard.org, lanseras ett antal kostnadsfria webbseminarier centrerade runt RISC-V-arkitekturen. Seminarierna visar hur man kan använda RISC-V- och BeagleBoard.org-produkterna i egna projekt.

Read more »