Lasrar för AI-produkter

Sivers Photonics har tecknat ett produktutvecklingsavtal värt minst 1,3 miljoner USD för att utveckla lasrar som möjliggör nästa generations Artificiell Intelligens (AI).

Initiala kontraktet är värt 1,3 miljoner USD för att leverera prototyper 2024, avtalet förväntas växa under 2025, innan det övergår till volymproduktion. När full produktion inleds förväntar sig kunden att den årliga chipvolymen ska överstiga flera miljoner enheter per år efter 2026.

Sivers är en erkänd ledare inom avancerade specialanpassade laser för höghastighetsoptiska lösningar. Företagets optiska kommunikationsteknologi driver redan applikationer som kräver hög bandbredd och dataöverföring med låg latens. Det nya samarbetet kommer ytterligare att utöka Sivers närvaro inom den snabbt växande hårdvarusektorn inom AI.

– Optiska lösningar blir avgörande för avancerad AI:s möjligheter att genomföra stora beräkningar, säger Anders Storm, koncernchef för Sivers Semiconductors. Detta är en fantastisk möjlighet på kort sikt och en exceptionell möjlighet för enastående fortsatt tillväxt från 2026.

Comments are closed.