Annons

Powerbox blir japanskt

Cosel Co, Ltd, med huvudkontor i Toyama, Japan, har förvärvat den svenska Powerboxgruppen. Powerbox har dotterbolag i 15 länder och omsätter mer än 400 MSEK.

Kraftig ökning av företagens lönesumma

Företagens lönesumma i Göteborgsregionen ökar kraftigt och landar på nära sju procent vilket är rejält högre än rikssnittet. Det framgår av årets andra Konjunkturrapport som Business Region Göteborg presenterar i dag. Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg, presenterar konjunkturrapporten Q2

120 000 jobb fram till 2035

Den politiska enigheten är stor – näringslivet ska få fullt stöd från staden och målet är att skapa 120 000 nya jobb fram till 2035. Nu lanseras det näringslivsstrategiska programmet för Göteborgs Stads förvaltningar och bolag.

Höga elpriser i sommar

Elpriserna i Norden förväntas hamna på i snitt 42 öre per kWh. Det är 40 procent högre än förra sommaren. Det beror på det torra vädret som reducerat vattenkraften, begränsningar i kärnkraften på grund av revisioner och stigande priser på kol och utsläppsrätter.

Koll på betaltiderna

Föreningen för effektiva affärstransaktioner lanserar hemsidan www.betaltider.se för att informera om näringslivets kod om betaltider

Innovationsplattform i New York

I sommar inleder Svensk-Amerikanska Handelskammaren, New York ett långsiktigt samarbete med innovationshuset Epicenter inför lanseringen av Gateway x Epicenter. Anna Throne-Holst, VD för Svensk-Amerikanska Handelskammaren, New York och Patrick Mesterton, VD och medgrundare av Epicenter

Woods producerar i Mariestad

Woods flyttar sin tillverkning av avfuktare från Kanada till Sverige. Företaget tar över delar av Electrolux tidigare fabrik i Mariestad med invigning den sista maj 2018.

IR-sensorutvecklaren ringde i börsklockan

JonDeTech, den svenska tillverkaren av en av världens minsta IR-sensorer, har nyligen genomfört en nyemission inför notering på Nasdaq First North. Nyemissionen fulltecknades och tillför nu JonDeTech 30 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Incitamentprogram för anställda

Styrelsen i IAR Systems Group AB meddelar att de avser att föreslå bolagstämman att införa ett incitamentprogram för samtliga anställda i koncernen, där IAR Systems och Secure Thingz ingår.

Telenor plus Bredbandsbolaget

Telenor Sverige, Bredbandsbolaget blir nu ett och samma bolag med samma namn. I och med det blir Telenor en helhetsleverantör inom bredband, TV och mobil kommunikation.