Annons

Vad kostar ett elavbrott?

Vad händer när det blir stora och långvariga avbrott i elförsörjningen för en kommun? Vad kan det leda till och vad skulle det innebära i kostnader? Helsingborgs stad har tagit Ramboll till hjälp för att räkna på de samhällsekonomiska konsekvenserna av större elavbrott.

Varannan kontorsarbetare kan tänka sig att flytta

Fler än hälften av svenska kontorsarbetare kan tänka sig att flytta om de kan fortsätta arbeta på distans. Fördelar med distansarbete som flexibilitet och bättre balans mellan arbetsliv och fritid är två av huvudorsakerna till att så många är villiga att flytta. Ytterligare en viktig orsak är att många arbetar mer effektivt hemifrån. Detta visar […]

Vårens elpriser fem gånger högre än i fjol

Trots att det i Norden har installerats stora mängder elproduktion, främst i form av vindkraft, under det senaste året så är elpriset många gånger högre nu än för ett år sedan. I mars och april förra året låg elpriset på mellan 5 och 10 öre per kWh, nu och under kommande månad räknar elbolaget Bixia […]

Storaffär till NOTE

NOTE har nyligen vunnit ett nytt flerårigt uppdrag att tillverka avancerad kundanpassad industrielektronik. Affären innebär en förväntad tillväxt om minst 50 MSEK/år.

Powerbox flyttar sitt huvudkontor till Stockholm

Powerbox expanderar sin R&D avdelning och flyttar sitt huvudkontor och sin verksamhetsledning till Stockholm.

Net Insight säljer ScheduALL

Net Insight har tecknat ett avtal att avyttra affärsområdet Resource Optimization, som bedriver verksamhet under namnet ”ScheduALL”, till Xytech Systems Corporation i en transaktion värd totalt 6 MUSD. Affären förväntas stänga under kommande veckor.

EK Power Solutions växer

Trots det tuffa coronaåret 2020 slutade EK Power Solutions resultat med en rekordomsättning på drygt 41 MSEK och en tillväxt på över 30 %. Totalt har företaget de senaste 3 åren haft en tillväxt på över 60 %. Vidar Wernöe med ett 6-axligt drivsystem

Ny ordförande i NOTE AB

NOTEs valberedning föreslår inför årsstämman 2021 omval av samtliga fem styrelseledamöter: Anna Belfrage, Johan Hagberg, Bahare Hederstierna, Claes Mellgren och Charlotte Stjerngren. Som ny styrelseordförande föreslår valberedningen att Claes Mellgren väljs.

SATCO Komponent AB går upp i Stig Wahlström Elektronik AB

Den 1 februari 2021 uppgick SATCO Komponent AB i Stig Wahlström Elektronik AB. Båda bolagen är en del av Addtech-koncernen och ledande aktörer inom sin nisch. Sammanslagningen av bolagen innebär att kunderbjudandet breddas till att inkludera fler marknader, samt att kunderna hädanefter kan vända sig till en och samma aktör för unikt anpassade elektroniklösningar. Christer […]

Ny enhet för mjukvaruutveckling

JLT Mobile Computers startar JLT Software Solutions, ett helägt dotterbolag för att driva företagets mjukvarusatsning. VD blir Andreas Nivard som får uppgiften att bygga upp ett utvecklingsteam med gedigen kompetens inom mjukvara.