Annons

ABB och medarbetare donerar till Internationella Rödakorskommittén

Som en del av sina pågående insatser för att stödja hjälpinsatser för COVID-19 går ABB samman med Internationella Rödakorskommittén, ICRC, som är specialiserad på att tillhandahålla hjälp i nödsituationer. ICRC är en del av röda kors- och röda halvmåne-rörelsen, som har arbetat med samhällen runt om i världen för att bidra med ökad beredskap och […]

Prevas styrelse drar tillbaka utdelningsförslag

Mot bakgrund av utvecklingen av Covid-19-utbrottet råder ett osäkert och svårbedömt marknadsläge. Styrelsen i Prevas AB har därför beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget som en försiktighetsåtgärd.

OEM drar tillbaka utdelningsförslaget

OEMs styrelse har beslutat att dra tillbaka förslaget till årsstämman 2020 om en utdelning på 7,00 SEK per aktie.

Korttidspermittering ger stora möjligheter, men inte för alla

Det har varit intensiva förhandlingsveckor för arbetsgivarorganisationerna och fackförbunden för att införa nödvändig reglering gällande korttidsarbete i de centrala kollektivavtalen. Allt för att få till stånd en möjlighet för arbetsplatser med kollektivavtal att kunna inleda korttidspermitteringar. Jennie Nilsson, bolagsjurist Sinf

Slopa P-avgiften för att få fler att använda bilen

– Gör som Norrtälje kommun, slopa p-avgiften i Stockholm till sista maj som ett led i kampen mot Corona, säger Bo Ericsson vd för Nordens största fordonsbranschförening SFVF.

Mycronics styrelse föreslår ändrad utdelning

Mot bakgrund av den stora osäkerheten till följd av spridningen av coronaviruset, har styrelsen i Mycronic AB beslutat att föreslå årsstämman den 7 maj 2020 att utdelningen ändras från tidigare kommunicerade 3,25 kronor per aktie till en utdelning om 2,00 kronor per aktie.

Storföretagen måste betala sina fakturor i tid

Storföretagen har flera hundra miljarder i skulder till sina underleverantörer, vilket är en stor riskexponering. Många underleverantörer befinner sig i ett akut läge där man kan se en dramatisk minskning av intäkterna, samtidigt som de förbereder varsel och permitteringar.

NEVS snabbar upp lansering av bildelningstjänst

NEVS påskyndar lanseringen av sin tjänst för bildelning mellan privatpersoner. NEVS Share underlättar för alla som vill dela bil i närområdet. Tjänsten är den första pusselbiten i ett helt ekosystem för hållbar mobilitet, där även NEVS elbilar och självkörande fordon kommer att ingå.

SME-företagen rustar för tvärnit

Företagen inom industrin förbereder sig för permitteringar och räknar med att produktionen kommer att tvärnita inom någon eller några veckor till följd av coronakrisen. Försäljningen har dykt och bolagen är oroade för kostnaderna. Just nu lever man på gammal orderstock och de som kan använder sina buffertar och undersöker hur likviditeten ska lösas. Sanna Arnfjorden […]

Nedgång inom Göteborgsregionens fordonsindustri slår mot hela landet

En minskning med 100 anställda i Göteborgs fordonsindustri innebär att ytterligare 244 personer förlorar jobbet, det vill säga totalt 344 personer drabbas. Hälften av dessa jobb finns utanför Göteborgsregionen. Det framgår av Business Region Göteborgs konjunkturrapport med en extra fördjupningsdel om coronavirusets konsekvenser.