Annons

Nytt EU-projekt för krafthalvledare

Projektet LAST POWER (Large Area silicon carbide Substrates and heTeroepitaxial GaN for POWER device applications) ska placera Europa i en tätposition för nya teknologier inom området krafthalvledare. Från Sverige deltar Acreo, SenSiC och SEPT Technologies.

Stora framsteg för rymdteknik på djupet

Forskare på Ångströms rymdtekniska centrum (ÅSTC) vid Uppsala universitet har länge arbetat med att utveckla en kraftigt miniatyriserad undervattensfarkost. Nu har de gjort stora framsteg i teknikutvecklingen.

EADS och CybAero samarbetar om ny UAV

EADS, ett av världens största företag inom rymd- och flygsektorn, har tecknat en överenskommelse med svenska CybAero AB som avser leda till utveckling av en ny och större, obemannad helikopter.

Forskare varnar för flamskyddsmedel

145 forskare från 22 länder varnar för de bromerade och klorerade flamskyddsmedel som bland annat finns i elektronik.

Vatten svaret för nanoelektronik i grafen?

Forskare vid Rensselaer Polytechnic Institute har utvecklat en metod där vatten används för att skapa och ställa in ett bandgap i nanomaterialet grafen vilket öppnar dörren för grafenbaserade transistorer och nanoelektronik.

Självförsörjande belysningssystem från Pajala

En helt ny typ av självförsörjande belysningssystem kommer att tillverkas av Mikromakarna i Pajala. Det initiala ordervärdet ligger på runt en miljon kronor.

Elbilar – ett utmanande teknikskifte för bilindustrin

En ökad användning av el för framdrivning av fordon bidrar till en bättre miljö. Så långt är de flesta överens. Samtidigt utgör ett skifte bort från förbränningsmotorer till eldrivna fordon en extrem utmaning för bilindustrin. Det visar en ny avhandling från Chalmers.

Stackade FPGA-kretsar i jätteformat

– På det här sättet kan vi flytta fram positionerna en hel generation, säger Patrick Dorsey från Xilinx. Och det gör vi genom att stacka flera FPGA-chip på en kiselbärare.

Stark rapport från Elektronikgruppen

Distributören Elektronikgruppen rapporterar om en kraftig ökning av nettoomsättningen för tredje kvartalet i år. Även för perioden januari till och med september rapporterar företaget positiva siffror med bland annat ett rörelseresultat på 5,2 miljoner kronor.

Oscilloskop med boundary scan-test

Saabs egenutvecklade testprogramvara för bounary scan har nu tagit plats i ett oscilloskop från Rohde & Schwarz. Den lämpar sig väl för lab-bruk där man snabbt vill kunna se vad som händer även i fysiskt onåbara anslutningspunkter.