Redaktionsbrev nr 10 2010

Danderyd oktober 2010

Embeddedkonferensen blev en verklig succé, med över 1 700 besökare. Och med bara en dryg vecka kvar till Electronica verkar det som om elektronikmarknaden har tagit fart på allvar, så det är bara att hänga med. Elektronik i Norden nr 10 kommer ut den 26 november och det finns fortfarande möjligheter att få ett ord med i laget i våra temasektioner.
Enkapseldatorer är alltid ett intressant ämne. De täcker ett allt större område, från enkla och extremt strömsnåla komponenter till förvånansvärt avancerade komponenter med 32-bits arkitekturer och minne som rymmer det mesta. Vi tar bland annat en titt på olika kriterier när man skall välja enkapseldator. Kontakta mig på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se om du vill diskutera enkapseldatorer eller bidra med egna artiklar.
Mönsterkort/byggsätt är ett annat viktigt ämne. Mönsterkortet må tyckas vara en mogen produkt, men det genomgår gradvis en utveckling mot nya material och metoder. Lämplig ytbehandling utgör ett ständigt diskussionsämne. I nästa nummer kan vi berätta om en nyhet som radikalt gynnar förutsättningarna för att bygga industriella system där strömmarna ibland kan vara mycket höga. Kontakta gärna Gunnar Lilliesköld på +46 8 622 55 11 eller gunnar@elinor.se och diskutera mönsterkort, substrat och mikromoduler.
Vi har som vanligt fasta temasektioner som behandlar Radioteknik och Embeddedteknik. Kontakta Gunnar Lilliesköld på +46 8 622 55 11 eller gunnar@elinor.se om du vill diskutera radioteknik, eller mig på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se om du vill diskutera embeddedteknik.
I numret finns även den årliga översikten över nordiska leverantörer av mönsterkort.

 

Med vänlig hälsning
Göte Fagerfjäll
gote@elinor.se

Glöm inte att prata annonser med Tommy Jägermo +46 8 540 865 12 eller Kim Edenbro +46 8 511 766 55.

Fakta  Deadline  Udkommer
EiN nr 10   2010-8/11  2010-26/11
EiN nr 11  2010-29/11  2010-17/12

Comments are closed.