EADS och CybAero samarbetar om ny UAV

EADS, ett av världens största företag inom rymd- och flygsektorn, har tecknat en överenskommelse med svenska CybAero AB som avser leda till utveckling av en ny och större, obemannad helikopter.

 EADS har som första steg i samarbetet tecknat en beställning för leverans av en komplett APID 60-helikopter med markstation. Systemet skall levereras i december 2010 och kommer omgående att användas som flygande demonstrations- och testplattform inför arbetet med att utveckla den nya helikoptern Alca som är en autonom, obemannad helikopter i 300 kg-klassen.

EADS omsätter drygt 42 miljarder euro och har ca 120 000 anställda. Företaget tillverkar välkända produkter under varumärken som Airbus och Eurocopter. EADS uppges dessutom vara djupt involverad i rymdprogrammet Ariane. Företaget är dessutom Europas klart ledande aktör inom UAS (Unmanned Aerial Systems)-området, enligt ett pressmeddelande från CybAero.

– Vi har tidigare meddelat att vi tecknat ett MoU med en europeisk partner, dock utan att kunna berätta att det rör sig om EADS. Det faktum att EADS kommer till oss när de ska utveckla plattformen för ett helt nytt segment av helikopter-UAVer, är nog det största erkännandet av vår förmåga och kompetens vi kan få i branschen, säger CybAeros vd Leif
Erlandsson.

Redan 2009 fick CybAero förtroendet från den spanska IT- och säkerhetsjätten Indra och den spanska marinen att utveckla helikoptersystemet Pelicano.

 – Vår strategi är att bli världsledande på själva flygfarkosten och att liera oss med starka, globalt verksamma partners som kan utveckla applikationer och leverera/integrera systemen runt farkosten till kompletta UAV-system, som sedan säljs till kunder på en global marknad. Genom EADS och Indra tar vi ett rejält steg i rätt riktning och vi får en fantastisk räckvidd och försäljningsnät ut på en världsmarknad. Vi kan konstatera att vår förändrade strategi verkar ge avkastning direkt, avslutar Leif Erlandsson.

CybAero utvecklar och tillverkar autonoma obemannade helikoptrar med tillhörande sensorsystem och markstationer. Systemen kan användas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag och kan anpassas till varje kunds specifika behov. CybAero startades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningsprojekt som bedrevs i samarbete mellan Linköpings universitet och FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero har sitt i Linköping samt och 18 medarbetare.

Comments are closed.