Forskare varnar för flamskyddsmedel

145 forskare från 22 länder varnar för de bromerade och klorerade flamskyddsmedel som bland annat finns i elektronik.

Forskarna, däribland professor Åke Bergman och professor Cynthia A de Wit vid Stockholms universitet, uppmanar till stor försiktighet med bromerade och klorerade flamskyddsmedel. Forskarna anser att likheter hos de olika ämnena pekar på en rad gemensamma ofördelaktiga egenskaper. Kemikalierna används i många produkter, däribland möbler, byggmaterial och elektronik. Forskarna ifrågasätter också medlens betydelse för att öka brandsäkerheten, enligt ett pressmeddelande från Stockholms universitet.

Den gemensamma uppmaningen publiceras i oktobernumret av den ansedda amerikanska tidskriften Environmental Health Perspectives (EHP). Enligt Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet, är den utbredda produktionen och användningen allt annat än under kontroll.

– Vi vet fortfarande mycket lite om en rad ämnen, till exempel om flera av de flamskyddsmedel som nu introduceras för att ersätta de som förbjuds. Äntligen reagerar forskare från en rad ämnesområden i detta gemensamma uttalande. Det är mycket tillfredsställande, säger Åke Bergman, som också är en av medförfattarna till dokumentet.

Åke Bergman har tillsammans med Dr Linda Birnbaum, chef för National Institute of Environmental Health Sciences i USA också skrivit en ledarartikel i samma tidskrift. Ledaren publiceras samtidigt som forskarnas uppmaning offentliggörs.

Bromerade flamskyddsmedel lagras i människors kroppar och i miljön. Det finns, enligt forskarna, risk för att de kan skada ofödda barn, ha hormonstörande effekter och orsaka cancer. Det är inte heller fastställt att flamskyddsmedlen verkligen minskar riskerna med bränder, vilket är tillverkarnas skäl till att de används.

– De som använder bromerade flamskyddsmedel i sina produkter ska vara mer observanta på om medlen verkligen tillför något mervärde eller inte. De bör också informera mer om riskerna med dem. Jag anser också att andra metoder för att minska riskerna för uppkomst av bränder bör utnyttjas bättre, säger Åke Bergman.

Länkar till uppropet och ledaren .

Comments are closed.