Självförsörjande belysningssystem från Pajala

En helt ny typ av självförsörjande belysningssystem kommer att tillverkas av Mikromakarna i Pajala. Det initiala ordervärdet ligger på runt en miljon kronor.
Mikromakarna har fått uppdraget att tillverka en ny form av belysningsstolpar. Ett nytt belysningssystem som är tänkt att fungera som ledbelysning på gång- och cykelbanor, busshållplatser, parkeringar med mera. Systemet som är helt självförsörjande på energi bygger på solceller och ledlampor och aktiveras via rörelsedetektorer.
Det är företaget IOWA från Alingsås som på uppdrag av Göteborgsföretaget Safezone lägger en första order hos MikroMakarna. Safezone har redan fått de första beställningarna av belysningssystemet från ett antal kommuner i södra Sverige. Just nu installeras belysningsstolpar i Höganäs, Lomma och Alingsås.
Inledningsvis handlar uppdraget om tillverkning av mindre antal anläggningar för utvärdering till ett ordervärde på runt miljonen. Om detta slår väl ut kan detta dock tiodubblas redan inom ett par år.
– Viss kommer det även att medföra nyanställningar hos oss. Redan nu belägger vi en person och slår prognoserna in kommer det att behövas ytterligare fem personer på två, tre års sikt, berättar Mikael Isaksson, marknadsansvarig hos MikroMakarna.
MikroMakarna har trots fjolårets finanskris haft en stabil och positiv utveckling.  Även företagets prognoser och framtidsutsikter pekar i rätt riktning.

Comments are closed.