Elbilar – ett utmanande teknikskifte för bilindustrin

En ökad användning av el för framdrivning av fordon bidrar till en bättre miljö. Så långt är de flesta överens. Samtidigt utgör ett skifte bort från förbränningsmotorer till eldrivna fordon en extrem utmaning för bilindustrin. Det visar en ny avhandling från Chalmers.

– Chansen är liten att små biltillverkare som Volvo Cars eller Saab Automobile skulle tjäna på att som Toyota med sin Prius gå före i elbilsutvecklingen, menar Hans Pohl i sin avhandling Radical Innovation: management and policy for electric and hybrid vehicle delvelopment som läggs fram vid Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers tekniska högskola den 29 oktober.

"Trots detta har det inte minst från politiskt håll ofta lanserats ambitiösa planer på att personbilstillverkarna i Sverige ska vara först ut på marknaden med bilar med stora batterier. Avhandlingen menar att en gradvis övergång genom olika hybridlösningar är ett bättre sätt att driva utvecklingen mot "rena" elfordon med batterier eller bränsleceller."

"Om fordonstillverkarna i Sverige trots allt ska gå före har AB Volvo och Scania CV AB, vilka är stora inom sitt marknadssegment, bättre förutsättningar. Men även för dem utgör elektrifiering av fordon en gigantisk utmaning."

Hans Pohl, som parallellt med avhandlingsarbetet vid Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers jobbar som analytiker för transportområdet på Vinnova, har i sin avhandling använt utvecklingen mot eldrivna fordon som ett exempel för att öka förståelsen av teknikskiften i mogna industrier. Teknikskiften utgör alltid ett hot för etablerade företag men också en möjlighet för nya och gamla företag att ta marknadsandelar. Pohl har studerat utvecklingen på el- och hybridfordonsområdet i Sverige och i Japan sedan 1970-talet, med särskilt fokus på Volvo Cars och Toyota, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.