Stark rapport från Elektronikgruppen

Distributören Elektronikgruppen rapporterar om en kraftig ökning av nettoomsättningen för tredje kvartalet i år. Även för perioden januari till och med september rapporterar företaget positiva siffror med bland annat ett rörelseresultat på 5,2 miljoner kronor.

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 256 miljoner kronor, en kraftig ökning jämfört med fjolårets 157 miljoner kronor för samma period.

Koncernens nettoomsättning rapporteras uppgått till 653 miljoner kronor för perioden januari – september i år, en ökning med 21 procent, jämfört med 540 miljoner kronor för samma period i fjol.

Orderingången ökade med hela 44 procent till 759 miljoner kronor för perioden januari – september.

Även orderstocken vid periodens slut är välfylld jämfört med i fjol och är värd 222 miljoner kronor. (88 miljoner kronor i fjol.)

Perioden januari – septembers rörelseresultat rapporteras till 5,2 miljoner kronor, en kraftig förbättring jämfört med förlusten på -58,2 miljoner kronor under samma period 2009 och resultatet före skatt hamnade på 6,8 miljoner kronor, att jämföras med –59,5 miljoner kronor för samma period i fjol.

I sin delårsrapport januari – september rapporterar Elektronikgruppen om att en positiv efterfrågetrend har varit påtaglig under hela perioden januari-september. Styrkan i återhämtningen bedöms ha ökat under tredje kvartalet men en återhållande faktor är dock att många av koncernens kunder alltjämt har svårt att få tillgång till finansiering för investeringar. Det påverkar de verksamheter inom koncernen som erbjuder maskiner eller insatsvaror till investeringsvaror.

Under andra kvartalet märktes en ökad oro på marknaden för en framtida komponentbrist, något som påverkade orderingången negativt. Denna oro bedöms av Elektronikgruppen ha minskat under det tredje kvartalet varför dess inverkan på kvartalets orderingång också bedöms vara mindre. 

Elektronikgruppen är en av Nordens ledande leverantörer av högteknologiska komponenter, system och produktionsutrustningar till elektronikindustrin. Verksamheten, med tre affärsområden, bygger på specialistkunskap inom elektronik och elektromekanik. Norden är hemmamarknad men Elektronikgruppen finns också i Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien, Kina, Indien och Sri Lanka. Koncernen omsatte 718 miljoner kronor under 2009.

Comments are closed.