ABB bygger ut Robotics-fabriken i USA

ABB påbörjar nu utbyggnaden av det befintliga nordamerikanska huvudkontoret och robotfabriken i Auburn Hills i Michigan. Projektet förväntas vara färdigt i november 2023 och innebär en investering på 20 miljoner dollar. Expansionen kommer att leda till 72 nya högkvalificerade jobb inom området och stöttas av ett resultatbaserat stöd från Michigan Business Development Program på 450 […]

ABB bygger ut Robotics-fabrik i USA

ABB påbörjar nu utbyggnaden av det befintliga nordamerikanska huvudkontoret och robotfabriken i Auburn Hills i Michigan. Projektet förväntas vara färdigt i november 2023 och innebär en investering på 20 miljoner dollar. Expansionen kommer att leda till 72 nya högkvalificerade jobb inom området och stöttas av ett resultatbaserat stöd från Michigan Business Development Program på 450 […]

Tredje generationens Toshiba SiC-MOSFET:ar

Farnell har nu Toshibas tredje generation av 650V och 1200 V kiselkarbid (SiC) MOSFET:ar på lager. Tekniken ger förbättrad effektivitet och upp till 80 % förbättring av både statiska och dynamiska förluster.

7 nm ADC och DAC för 5G

Från SoC-företaget Socionext kommer en ny lösning för direkt RF-konvertering i bland annat 5G-konstruktioner. Företagets IP är den senaste i en serie för 3GPP, 5GNR/LTE och Wi-Fi-nätverksinfrastruktur för FR1- and FR2-banden.

Fira Pi-Day med Sci-Pi Design Challenge

element14, en Avnet-community, firar Pi-Day med Sci-Pi Design Challenge och uppmuntrar sin community av tillverkare, konstruktörer och ingenjörer att kreativt lösa problem som forskare och laboratorier står inför, genom att använda Raspberry Pi.

Sex kretsar för säker autentisering

Microchip Technology lanserar nu sex nya produkter för säker autentisering. De nya kretsarna ingår i kretsfamiljerna CryptoAuthentication och CryptoAutomotive och uppfyller hög säkerhetsnivå i Common Criteria JIL (Joint Interpretation Library) för nyckellagring. De stöder certifierade algoritmer som uppfyller FIP- (Federal Information Processing)-standarden.

Problem för fordonstillverkning

ABB:s globala undersökning Automotive Manufacturing Outlook Survey visar att ökande arbetskraftskostnader och brist på arbetskraft innebär stora utmaningar för branschen.

Målen för införandet av elfordon kan inte nås i tid

Ny global forskning som gjorts på uppdrag av ABB Robotics och den ledande branschtidskriften Automotive Manufacturing Solutions visar att mer än hälften (59 procent) av respondenterna anser att omställningen till produktion av rena elfordon inte kan uppnås inom nuvarande föreskrivna tidsramar. Respondenterna i undersökningen lyfter fram utmaningar vad gäller anpassning till en ny försörjningskedja för […]

Kompakt 700 W kraftaggregat

Cosel lanserar ett nytt kompakt open frame 700W 3×5 tum kraftaggregat optimerat för effektiv kylning, avsett för krävande applikationer inom medicin och industri.

Kontaktdon för kvantdatorer

Radiall har utvecklat en 40-polig multikoaxial lösning med hög densitet som svar på kommersiella krav från kvantdatormarknaden. F2C-40 familjen är en icke-magnetisk och lödfri lösning med en flytande struktur, som är lämpad för kommersiella kvantdatorapplikationer med fler qubits.