Teknikspecial


Gunnar Lilliesköld

Bristande tillförlitlighet med blyfritt

Swerea IVF har i två seminarier pekat ut hur blyfri lödning och tillämpning av traditionella standarder kan öka riskerna i fordon och i andra krävande applikationer. Brott i lödfogar och laminat kan ge testresultat som döljer allvarliga fel vilka påverkar tillförlitligheten.
Läs vidare
Fler specialartiklar
 
 
ECS2011
EmbeddedSpecialen
eeTimes europe

Interferensjakt i bredspektrum

Anritsu har utvecklat ett lättanvänt system för att kartlägga interfererande radiosignaler på vitt skilda signalnivåer inom olika radiomiljöer. Systemet sägs vara lättanvänt, snabbt uppkopplingsbart och har en rad funktioner för att effektivt jaga fram en uppsjö av signaltyper inom olika radiomiljöer.

Image
Systemet vänder sig till användare hos mobiloperatörer, övervakande myndigheter och operatörer av satellittrafik
Läs mer.

Ladda ner den nya produktionsutrustningsöversikten

Läs temaartiklarna om FPGA/ASIC/SoC

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Millimetervågor på 5G Global Summit i Sydkorea
2014-10-23
Rohde & Schwarz presenterade en provuppkoppling för mm-vågstillämpningar på 5G Global Summit i Sydkorea.
 
SiC MOSFET specificerad för 1200 V
2014-10-23
En ny MOSFET i kiselkarbid, tillverkad av Microsemi, klarar 1200 V, 32 A och har en on-resistans av 32 mohm.
Image
 
Minska störningarna i industrimiljöer
2014-10-23
Valet av komponenter och kretskortslayout i praktiskt taget alla kraftenheter är avgörande för om de ska lyckas eller misslyckas. Valen bestämmer enheternas beteende med avseende på funktioner, elektromagnetisk störning (EMI, electromagnetic interference) och värmehantering. Om det skriver här Tony Armstrong, marknadsdirektör, kraftprodukter, och Christian Kück, strategisk marknadschef, krafthanteringsprodukter vid Linear Technology Corporation.


 
Mät ledningsbundna störningar i realtid
2014-10-23
Det är viktigt att kunna verifiera att en produkt uppfyller tillämpbar EMC-standard vid produktutveckling. FFT-baserad skanning i tidsdomän snabbar upp processen när man gör stegvisa förbättringar av EMC-egenskaperna. Ett färgkodat spektrum bidra till att förenkla analysen av mätresultaten.
 
Kitron växer utanför Norge
2014-10-22
Medan lönsamheten vid anläggningen i Arendal, Norge,  fortsätter att vara en utmaning växer Kitrons verksamhet internationellt.
 
Dyster rapport från Transmode
2014-10-22
Det svaga andra kvartalet i kombination med fortsatt låga intäkter från Transmodes största kunder i EMEA under det tredje kvartalet har resulterat i ett svagt resultat. Intäkterna under kvartalet minskade med 29,0 procent till 193,0 MSEK. Nedgången påverkade rörelsemarginalen som blev 4,2 procent exklusive omstruktureringskostnader på 6,4 MSEK.
 
Server för nätverkssäkerhet klarar 4 Tbyte/s
2014-10-21

Från Artesyn Embedded Technologies kommer Centellis 8840, ett AdvancedTCA Open-Standard-serversystem med en sammanlagd bandbreddskapacitet hos varje blad på 160G idag och 400G i framtiden. Systemet klarar effekt och kylning upp till 600 W per blad.

Image 

 
Interferensjakt i brett spektrum
2014-10-21
Anritsu har utvecklat ett lättanvänt system för att kartlägga interfererande radiosignaler på vitt skilda signalnivåer inom olika radiomiljöer.
Image
 
Bildsensor för förarlösa bilar
2014-10-21

Från Melexis kommer en ny generation bildsensorer för fordonstillämpningar. MLX75421 har en upplösning på 1,35 miljoner bildpunkter, ett mycket stort dynamisk område och en rad inbyggda säkerhetsfunktioner.

Image 

 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa > Sista >>

Resultat 1 - 34 av 5741
ECS_inset2_140916
Tritech_Insethel_1A_141016_141105
EiN_ledigajobb_140613
EiN_Letapersonal_Inset2_140613
EiN_inset1_120426
SE_Insethel3_140411
 
 

Specialartikel

Bristande tillförlitlighet med blyfritt
Swerea IVF har i två seminarier pekat ut hur blyfri lödning och tillämpning av traditionella standarder kan öka riskerna i fordon och i andra krävande applikationer. Brott i lödfogar och laminat kan ge testresultat som döljer allvarliga fel vilka påverkar tillförlitligheten.
Image
Läs mer...
 
Rekordstort EMC Europe 2014
EMC Europe 2014 i Göteborg fick ett rekordstort deltagande vilket visar hur viktiga EMC-frågorna är. Forskarkonferensen, med åtföljande utställning, återkommer varje år i olika europeiska städer.
Image

Läs mer...
 
TeraHerz inget för grafentransistorer
Swedish Microwave Days, på Chalmers i Göteborg, avslutades av gästföreläsaren dr Frank Schwierz från Technische Universität Ilmenau i Tyskland. Hans för många chockerande slutsats var ”Is graphene a wonder material for electronics? We believe: NO!”
Image
Läs mer...
 
Stora miljövinster med kiselkarbid
Konferensen iSiCpeaw blev åter framgångsrik och visade hur kommersiella produkter mognat samtidigt som nya forskarrön presenterades. Inte minst kan kiselkarbiden bidra till en hållbar miljöutveckling genom att minska förluster i exempelvis elbilar och smarta elnät.
Läs mer...