Annons

Så undviks kortslutning i litiummetallbatterier

Förhoppningarna på nästa generations energitäta litiummetallbatterier är stora, men innan de kan sitta i våra bilar behöver avgörande problem lösas. Nu har ett internationellt Chalmerslett forskarlag tagit fram en konkret vägledning för hur batterierna ska laddas och köras för att maximera effektiviteten och minimera risken för kortslutningar.


Foto: Yen Strandqvist/Chalmers

Läs mer..

Ladda ner komponentöversikten
Läs temaartiklarna om fordonselektronik
Läs temaartiklarna om radiomätteknik
Läs temaartiklarna om embeddedsystem
Gå direkt till Produktdatabasen
Klicka här för att prenumerera på Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Så kan kortslutning undvikas i litiummetallbatterier

Förhoppningarna på nästa generations energitäta litiummetallbatterier är stora, men innan de kan sitta i våra bilar behöver avgörande problem lösas. Nu har ett internationellt Chalmerslett forskarlag tagit fram en konkret vägledning för hur batterierna ska laddas och köras för att maximera effektiviteten och minimera risken för kortslutningar.


Foto: Yen Strandqvist/Chalmers

Read more »

Robotar samarbetar med människor

Forskningsprojektet Darko får 70 miljoner i EU-stöd för att undersöka hur robotar kan jobba jämsides med människor. En stor utmaning är att minimera olyckor, och anpassa robotarna till omväxlande miljöer.


I framtidens industrier kommer människor och robotar att jobba jämsides med varandra enligt Örebroforskarna Martin Magnusson och Achim Lilienthal.

Read more »

Simuleringar visar metallers mikrostrukturer

Höga temperaturer och snabba temperaturförändringar ingår naturligt i processen vid additiv tillverkning. Därför är det extremt svårt att se hur mikrostrukturen i en legering förändras när den smälter och sedan stelnar igen. Doktoranden Chamara Kumara på Högskolan Väst har en lösning; en modelleringsteknik som simulerar förändringarna. Hans forskning om legering 718 kan visa vägen och minska behoven av tids- och kostnadskrävande experiment.


Chamara Kumaras forskning banar väg för ökad och mer kvalificerad användning av additiv tillverkning

Read more »

Ny handbok gör ansvaret för elanläggningar tydligare

Elsäkerhetsverket ger nu ut ”Handbok för innehavare av elanläggningar – en genomgång av regler och ansvarsfrågor kring elsäkerhet”. Målet är att göra det enklare för den som har ansvar för en elanläggning att ta hand om den på rätt sätt.

Read more »

Blålysande lysdiod i perovskit

Forskare vid Linköpings universitet har utvecklat lysdioder baserat på perovskiter som effektivt avger blått ljus. ”Jag ser det som ett genombrott”, säger LiU-professorn Feng Gao. Upptäckten kan på sikt leda till billig och energieffektiv belysning.

Read more »

Elektromagnetiska störningar från solelanläggningar

Intresset och marknaden för solel växer för närvarande snabbt och tusentals nya anläggningar byggs varje år i landet. Samtidigt har en diskussion kring solelanläggningar som en potentiell källa till elektromagnetiska störningar tagit fart. Nu startar RISE, i samarbete med Högskolan Dalarna, Swedavia och Friendly Power AB upp ett forskningsprojekt för att utreda emissioner ifrån solelanläggningar.

Read more »

Vattenfalls miljardsatsning godkänns av Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gett kärnkraftverken Ringhals och Forsmark godkänt för de lösningar som säkrar oberoende härdkylning. Vattenfalls kärnkraftverk har investerat nära tre miljarder kronor i extra säkerhetssystem för reaktorerna Ringhals 3-4 och Forsmark 1-2-3 som är ett krav för att driften av reaktorerna ska få fortsätta efter årsskiftet.

Read more »

Autonom körning med låg energiförbrukning

Från Renesas kommer R-Car V3U, en SoC-komponent med extrema prestanda för självkörande bilar. R-Car V3U klarar upp till 60 TOPS och 96 000 DMIPS och är avsedd för både assisterad körning (ADAS) och automatiserad körning (AD). Det innebär att komponenterna i R-Car-serien nu sträcker sig från relativt enkla system hela vägen upp till autonoma system. R-Car V3U är tillverkad för att kunna säkerhetsklassas under ASIL D.

Read more »

Biosensor i finFET för molekyldetektering

Imec har presenterat den hittills minsta kiselbaserade biosensorn i finFET-teknik (13 nm fin och 50 nm gate). Miniatyriseringen gör det möjligt att ha tiotusentals sensorer som arbetar parallellt på ett chip. Dagens sensor kan detektera ett tiotal molekyler och målet är att kunna detektera enstaka DNA-molekyler med hög noggrannhet.

Read more »