Annons

Säker sjukvård på hög höjd

I många bergsrika regioner i världen, t ex i Kina och Sydamerika, utförs sjukvård ofta på hög höjd. Sjukhus och hälsocentraler belägna på höjder som överstiger 3000 meter är vanligt förekommande. För sådana miljöer måste medicinsk utrustning konstrueras för bibehållande av högsta säkerhet upp till 5000 meters höjd. Normalt anges isolationsdata för kraftaggregat för 2000 meters höjd. Då den tunnare luften på högre höjd ger sämre isolation måste t ex ett isolationsavstånd på 8 mm vid 2000 meter ökas till 11,84 mm vid 5000 meter. Kraftaggregat för användning på hög höjd måste konstrueras med hänsyn till det.
Powerbox lanserar därför en ny serie kraftaggregat för medicinska applikationer, med BF (Body Floating) klass isolation och säker drift upp till 5000 meters höjd. Den nya OBR04 serien uppfyller den senaste EMI samlokaliseringsnormen IEC 60601-1-2: 2014 (4:e utgåvan). Den uppfyller även EN55011 klass B för ledningsbunden och strålad störning utan några extra komponenter.

12pbox02
Läs mer…

Ladda ner komponentöversikten
Läs temaartiklarna om mätteknik
Läs temaartiklarna om radiomätteknik
Läs temaartiklarna om embeddedsystem
Klicka här för att prenumerera på Elektronik i Nordens nyhetsbrev


 

Bidrag för Strategisk mobilitet

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, delar varje år ut bidrag för projekt som främjar kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan akademin och näringslivet/vården. I år fördelas 15 miljoner kronor på 14 sökande.

12ssf01
Read more »

Etronix distributör för Ridgetop Group

Ridgetop Group, som specialiserar sig på teknik för prognostisering, övervakning och självtest av elektroniska system, blir nu lättillgängligt i Norden och Estland.
Read more »

FPGA för Arduino

Arrow Electronics kommer att marknadsföra de FPGA-baserade lösningarna från Alorium Technology, däribland det FPGA-baserade Arduino-kortet Snō.

12arrow05
Read more »

Regeringen ökar stödet till solceller

Regeringen beslutade i onsdags att ändra i förordningen om statligt stöd till solceller. Från och med den 1 januari 2018 kommer alla aktörer, även privatpersoner, att kunna få stöd med 30 procent av kostnaderna.
Read more »

Frekvensomriktare på havsbotten

Testsimuleringar för frekvensomriktare på botten i tuffa havsmiljöer bevisar konceptets tillförlitlighet när det gemensamma industriprojektet tänjer gränserna för traditionell produktutveckling.

12abb06
Read more »

UPS-enhet för låg effekt

Eaton lanserar 93PS UPS-sortimentet för lägre effekter på 8 och 10 kW. Genom att förbättra utbudet för lägre effekt kan IT-personalen välja en optimal UPS för respektive behov.
Read more »

STMicro köper Atollic

För 7 miljoner dollar i kontanter plus ungefär en miljon dollar i andra tillgångar köper STMicroelectronics det svenska embeddedföretaget Atollic. På det sättet får STMicro tillgång till en komplett utvecklingsmiljö för sina ARM-baserade komponenter.

12atollic01
Read more »

Kraftaggregat ger säker sjukvård på hög höjd

Powerbox lanserar en ny serie kraftaggregat för medicinska applikationer, med BF (Body Floating) klass isolation och säker drift upp till 5000 meters höjd. Den nya OBR04 serien uppfyller den senaste EMI samlokaliseringsnormen IEC 60601-1-2: 2014 (4:e utgåvan). Den uppfyller även EN55011 klass B för ledningsbunden och strålad störning utan några extra komponenter.

12pbox02
Read more »

IoT-kontrakt på 15 miljoner

Data Respons har slutit ett kontrakt på 15 miljoner kronor med option på ytterligare 25 miljoner per år med en leverantör inom transportområdet.
Read more »