Annons

Stark framtid för självkörande bilar

I litteratur och forskning nämns båda positiva och negativa effekter. Bland de positiva finns smidigare trafikflöden. och möjlighet till ökad rörlighet för de som saknas körkort, samt ett minskat behov av parkeringsplatser. Självkörande bilar kan också bidra till att fler reser gemensamt, till exempel via bilpooler.
Bland de negativa effekterna kan nämnas ökad konsumtion av transporttjänster vilket leder till fler körda kilometer per bil. Detta förstärks av att tomma självkörande bilar kör runt. Då självkörande bilar kommer att kosta en hel del kan klyftorna mellan olika inkomstgrupper i samhället vidgas.
Det är på grund av detta som forskarna valt att titta närmare på framtiden för självkörande bilar, och ta fram olika scenarier.

06kth07
Läs hela artikeln

Ladda ner instrumentöversikten
Läs temaartiklarna om mätteknik
Läs temaartiklarna om radiomätteknik
Läs temaartiklarna om embeddedsystem
Klicka här för att prenumerera på Elektronik i Nordens nyhetsbrev


 

Flex tar över Ericssons kraftmoduler

Ericsson Power Modules säljs till Flex Ltd och hela verksamheten flyttas till Flex Power, ett dotterbolag till Flex. Verksamheten fortsätter som tidigare och de 300 anställda i Ericsson Power Modules kommer i höst att i stället vara anställda av Flex. Read more »

Busskonverterare med burst-mode

Busskonverteraren BMR458 från Ericsson Power Modules har uppgraderats att integrera burst-mode-operation, vilket gör att modulen nu kan hantera 1 079 W toppeffekt under en kort tid, upp till maximalt en sekund.

06eric02
Read more »

Life science-bolag samarbetspartner till SmiLe Incubator

SmiLe Incubator och PULS har skrivit ett avtal som ger SmiLes inkubatorbolag tillgång till det 40-tal personer från forskning och industri inom läkemedel och medicinteknik som är knutna till PULS.
Read more »

Framtiden för självkörande bilar

Forskare vid KTH och Integrated Transport Research Lab (ITRL) har tagit fram fyra potentiella framtidsscenarion för autonoma fordon. Anledningen är att självkörande bilar utvecklas i ett rasande tempo, och flera stora fordonstillverkare har annonserat att de kommer att fullständigt autonoma bilar ute på gatorna redan i början av 2020-talet.

06kth07
Read more »

Linbana i Göteborg

Sweco har uppdrag som rådgivare när en linbana planeras i Göteborg, som den första i sitt slag i Sverige och Norden. Linbanan planeras över älven för att binda samman staden och erbjuder resenärer hög turtäthet till en låg energiförbrukning och låga driftskostnader.

06sweco01
Sweco är rådgivare när linbana planeras i Göteborg. Visualisering: Sweco
Read more »

Väcker robotar till liv

Elfa Distrelec är återförsäljare av ett brett sortiment produkter som stödjer tillverkningen av robotsystem. Sortimentet innehåller kablar, kopplingar, säkerhetssystem samt komponenter som behövs till robotforskning och utbildning.

06elfa03
Read more »

Net Insight partner med Ericsson

Net Insight har ingått ett strategiskt partnerskap med Ericsson för att erbjuda TV-bolag ett brett utbud av videolösningar baserade på Net Insights och Ericssons produkter och tjänster för mediekontribution. Read more »

PIC32 för lågenergi

Från Microchip kommer en ny familj av 32-bitars styrkretsar (MCUer) som utnyttjar den extremt energisnåla XLP-(eXtreme Low Power)-tekniken. PIC32MX1/2 XLP-familjen ökar prestanda i kretsar med litet benantal och kräver endast smärre omarbetning av kod för existerande kunder.

06mchip04
Read more »

Induktansfri spänningsomvandlare

LTC7820 är en ny spänningsomvandlarkrets från Linear Technology, sedan 10 mars tillhörigt Analog Devices. Ingen spole eller transformator behövs – bara kondensatorer – vilket gör att DC/DC-omvandlaren kan byggas mycket kompakt: upp till 244 W/cm3 (4000 W/in3).

06LTC7820_1

Read more »