Annons

Norrsken vid komet

Nu sällar sig även kometer till skaran av himlakroppar där norrsken har observerats. En forskare från Institutet för rymdfysik, IRF, ingår i det forskarlag som presenterar upptäckten i tidskriften Nature Astronomy.

Norrsken är tidigare känt inte bara från jorden utan också från andra planeter, till exempel Jupiter och Mars, och även några månar i solsystemet.


Rymdsonden Rosetta kretsade runt kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko i två år 2014-2016. Analysen av mätningarna pågår ännu och har nu lett till upptäckten att det från jorden välbekanta norrskenet även finns i denna främmande miljö. Cred: ESA

Läs mer..

Ladda ner instrumentöversikten
Läs temaartiklarna om fordonselektronik
Läs temaartiklarna om radiomätteknik
Läs temaartiklarna om embeddedsystem
Gå direkt till Produktdatabasen

Varken S.E.E. eller ECS i höst

Till slut kom beskedet. Det blir varken S.E.E. eller Embedded Conference Scandinavia 4-5 november. Orsaken är förstås Corona-situationen och begränsningen till 50 deltagare.

Read more »

Norrsken upptäckt vid komet

Nu sällar sig även kometer till skaran av himlakroppar där norrsken har observerats. En forskare från Institutet för rymdfysik, IRF, ingår i det forskarlag som presenterar upptäckten i tidskriften Nature Astronomy.


Rymdsonden Rosetta kretsade runt kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko i två år 2014-2016. Analysen av mätningarna pågår ännu och har nu lett till upptäckten att det från jorden välbekanta norrskenet även finns i denna främmande miljö. Cred: ESA.

Read more »

SSF tar fram en ny strategi

Stiftelsen för strategisk forskning har beslutat höja sin finansiella stabilitet för att därigenom åstadkomma ökade bidrag i framtiden och bättre förutsägbarhet om utdelningar. Det ingår som en del i strategin för de kommande fem åren, alltså 2021-2026. I den nya strategin kommer bidragsramen att minska till 300 miljoner kronor per år för att bygga upp en buffert av kapital.

Read more »

Lönsammare att utvinna fettsyror än biogas

I sitt forskningsprojekt har doktoranden Steven Wainaina undersökt en ny metod för att omvandla matavfall till värdefulla produkter, vilka i sin tur kan återvinnas. Det kan gynna samhället och bidra till att hushålla med naturresurserna.

Read more »

LEMO inviger ny fabrik

Den nya produktionsanläggningen REDEL 2, invigdes officiellt den 3 september 2020.

Read more »

Videokommunikation ökar öppenheten

Korta videomeddelanden har blivit en del av den vardagliga kommunikationen på sociala medier och de är även en växande trend i intern kommunikation i företag under 2010-talet. Ny forskning påvisar att användning av videomeddelanden för strategisk kommunikation ökar känslan av transparens och inklusion i företaget.

Read more »

Energieffektiva elmotorer till nästa nivå

Genom att uppgradera och byta ut äldre elmotorer till ABB:s ultraeffektiva SynRM IE5, med cirka 50 procent lägre energiförluster än en IE2-klassad motor, får användare en mer energieffektiv och hållbar lösning, med högre tillförlitlighet.

Read more »

Flerkanalig AWG och digitaliserare i ett paket

hybridNETBOX är en ny instrumentplattform för tillämpningar som kräver samtidig generering och insamling av signaler. Sex modeller finns som erbjuder val av två, fyra eller åtta par av matchade AWG- och digitaliserar-kanaler, med utgångs- och samplingshastigheter på 40, 80 och 125 MSa/s.

Read more »

Optidev underlättar för E.ON

Optidev har utvecklat två nya Mobility as a Service-lösningar som är både komplexa och specialiserade för E.ON:s fältarbete inom fjärrvärme- och mätarservice. Lösningarna innehåller ett nytt planeringsverktyg som back office för energibolagets tekniker med nya applikationer för att underlätta i diverse servicearbeten och mätarbyten runtom i Sverige.

Read more »