Annons

Oro kring säkerhet håller tillbaka satsningar på IoT

På uppdrag av Wi-SUN Alliance har VansonBourne gjort en marknadsundersökning om attityder till IoT bland IT-beslutsfattare. I rapporten framgår det att säkerhetshot ses som det enskilt största hindret till satsningar inom IoT.
I undersökningen The Rise of Smart Initiatives ingick 350 beslutsfattare från större organisationer (93% med fler än tusen anställda) i USA, Storbritannien, Danmark och Sverige. Alla hade pågående IoT-initiativ inom smarta städer, smarta mätare eller industriell IoT.

12wisun01
Phil Beecher, CEO för Wi-SUN Alliance
Läs mer…

Ladda ner den nya komponentöversikten
Läs temaartiklarna om mätteknik
Läs temaartiklarna om radiomätteknik
Läs temaartiklarna om embeddedsystem
Klicka här för att prenumerera på Elektronik i Nordens nyhetsbrev


 

EU-miljoner till Högskolan i Gävle

EU:s strukturfonder beviljar 14 miljoner kronor till tre projekt där forskarna, tillsammans med näringslivet, ska förbättra industrins processer och göra transporterna miljövänligare.

12gavle03
Read more »

Klass AB-förstärkare med låg energiförbrukning

Från Toshiba kommer en fyrkanalig klass AB-förstärkarkrets med bra ljudkvalitet och energiförbrukning i klass med klass D-förstärkare. Förstärkaren är avsedd för fordon.

12tosh03
Read more »

500 W strömförsörjning för medicin och industri

Från XP Power kommer GCU500-serien av små 500 W AC-DC-aggregat De ruggade enheterna passar att monteras i 1U-system där hög tillförlitlighet krävs.

12xp01
Read more »

Oro kring säkerheten håller tillbaka satsningar på IoT

På uppdrag av Wi-SUN Alliance har VansonBourne gjort en marknadsundersökning om attityder till IoT bland IT-beslutsfattare. I rapporten framgår det att säkerhetshot ses som det enskilt största hindret till satsningar inom IoT.

12wisun01
Phil Beecher, CEO för Wi-SUN Alliance
Read more »

Så kan Göteborg förberedas för autonoma fordon

Hur skulle centrala Göteborg se ut om stadskärnan anpassades för fordon som körs helt eller delvis automatiskt? Detta utreder Sweco på uppdrag av stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Resultatet blir underlag till en översiktsplan som beskriver olika scenarier för hur staden kan utformas om autonoma fordon och transportsystem får stort genomslag i samhället.

12sweco01
Read more »

Förövningar inför färd mot Jupiter

År 2022 planeras uppskjutningen av JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer. Från den skall man studera de isiga månarna runt Jupiter. Rymdfarkostens radarantenner testas nu i flygburen utrustning. (Foto: Airbus)

12airbus_juice2

Read more »

Världens kraftfullaste HVDC-transformator

ABB har satt ett nytt innovationsrekord i och med de framgångsrika testerna av låg- och högspänningsenheter för världens kraftfullaste UHVDC-transformatorer. UHVDC-transformatorn på +/-1 100 kV (1,1 MV), som utvecklats och tillverkats i nära samarbete med State Grid Corporation of China (SGCC), har framgångsrikt klarat typtestet, vilket banar väg för implementeringen av UHVDC-länken Changji-Guquan, som kommer att överföra kraft från Xinjiang-regionen i nordväst till Anhui-provinsen i östra Kina.

12abb01
Read more »

UPS-as-a-Reserve-tjänst för att stödja elnätet

Eaton skapar en energitjänst för datacenter som kommer göra det möjligt för organisationer att delta i frekvensreglering på elnätsnivå genom att använda UPS-reservkraft. Tjänsten, som heter UPS-as-a-Reserve (UPSaaR), är den första i sitt slag för datacenterbranschen.

12eaton01
Read more »

Mars atmosfär är skyddad från solvinden

Trots frånvaron av en magnetisk dipol liknande jordens, är Mars atmosfär väl skyddad från solvindens effekter på jonutflödet från planeten. Detta enligt mätningar från det svenskledda partikelinstrumentet ASPERA-3 på rymdsonden Mars Express som presenteras i en avhandling av Robin Ramstad, doktorand på Institutet för rymdfysik i Kiruna och Umeå universitet.

12rymd01
Laddade partiklar från solen (solvinden) bildar en inducerad magnetosfär runt Mars, som till skillnad från solen saknar ett eget magnetfält (målning: Anastasia Grigoryeva)
Read more »