Annons

Rätt position med extern GNSS-mottagare

Xsens introducerar MTi-7, en Inertial Navigation System (INS)-modul som med en extern GPS-mottagare ger data om position, hastighet och riktning med hög precision.
Modulen mäter 12×12 mm, väger mindre än 1 g, och drar under 100 mW. Data kan avläsas med en frekvens upp till 800 Hz, och lämpar sig därför väl för användning i styrsystem för bl a drönare och UAVer.

04xsense01
Läs mer…

Ladda ner konsultöversikten
Läs temaartiklarna om fordonselektronik
Läs temaartiklarna om radiomätteknik
Läs temaartiklarna om embeddedsystem
Gå direkt till Produktdatabasen

Klicka här för att prenumerera på Elektronik i Nordens nyhetsbrev


 

API och AXXOS blir OPTIWARE

Ett och ett halvt år efter danska API Maintenance Systems A/S förvärv av svenska AXXOS Industrisystem AB, presenterar företaget nu sitt nya namn, OPTIWARE.
Read more »

Pekskärmsmodul och utvecklingsplattform för IoT

Imsys lanserar Imsys EMBLA – en pekskärmsmodul och utvecklingsplattform för olika applikationer inom IoT. Produkten är baserad på Imsys rekonfigurerbara och mikroprogrammerbara processor.

04imsys01
Read more »

Civilingenjörsutbildningarna lockar fler

Antalet ansökningar till högre utbildning minskar i hela landet och det gäller även för Örebro universitet. Samtidigt fortsätter de två nystartade civilingenjörsutbildningarna att locka fler studenter.

Read more »

Pumpteknik räddar byar i Indien

ABB har driftsatt fem av sina motorer med högst kapacitet – var och en klarar att pumpa 23 000 liter per sekund – som en del i bevattningsprogrammet Mahatma Gandhi Kalwakurthy Lift Irrigation Scheme.

04abb07
Read more »

Nöjdare elever med digitala prov

Från och med höstterminen 2018 blir det obligatoriskt för elever att använda en digital enhet vid nationella prov i svenska, engelska och svenska som andraspråk.
Kunskapsföretaget Teachiq har frågat en panel bestående av 300 svenska högstadie- och gymnasielärare vad de tycker om digitala prov och resultatet är entydigt: nästan alla lärare och elever är positiva till digitala prov.

Skolverket har beslutat att det från och med i höst blir obligatoriskt att använda dator eller annan digital enhet när eleverna skriver uppsatser, det vill säga de delprov som prövar skriftlig framställning. Detta ställer nya krav på svenska skolor att börja använda sig av digitala provplattformar och verktyg.
Med anledning av detta frågade kunskapsföretaget Teachiq, som utvecklat den digitala provplattformen Exam.net och Kunskapsmatrisen i en undersökning 300 högstadie- och gymnasielärare i Sverige vad de tycker om digitala prov i en ”LärarPanel”. Samtliga lärare i panelen har använt sig av digitala prov när närmare 20 000 elever i årskurs sex och nio nyligen fick skriva nationella prov på Exam.net.
LärarPanelen visar att nästan alla lärare i panelen, 97 procent, uppger att de är så nöjda att de vill fortsätta att använda sig utav digitala verktyg för prov i framtiden.
82 procent av lärarna uppger i panelen att elevernas prestationer påverkades positivt med användandet av den digitala provplattformen. Även eleverna har uttryck sig nöjda över användandet av digitala prov. 93 procent av eleverna var nöjda – inte en enda var missnöjd.
Vidare visar panelen att 70 procent av lärarna tycker att digitala prov sparar tid i rättningsarbetet.
– Det är glädjande att få ta del av den positiva inställning som både lärare och elever har efter att ha använt sig av digitala prov, säger Erik Corell, grundare av Exam.net och Kunskapsmatrisen på Teachiq AB. Det underlättar givetvis inför den digitaliseringsresa som svenska skolan nu står inför. Att de dessutom upplever att det är enkelt och snabbt att komma igång med de digitala verktygen gör resan mot målet desto lättare.
I panelen framgår att de allra flesta, 96 procent av de 300 lärarna, upplever att digitala prov ökar likvärdighet och rättssäkerhet då digitala prov exempelvis tar bort skillnader i handstil och möjliggör enskilda elevers tillgång till hjälpmedel.
87 procent av lärarna uppger att digitala prov bidrar till högre rättssäkerhet, tack vare att de är anonyma och lärarna inte vet vilken elevs prov de rättar. Tio procent av lärarna uppgav att de inte hade någon åsikt i denna fråga och endast 2 procent instämde inte i att digitala prov kan bidra till högre rättssäkerhet.
– Det finns en mängd mer eller mindre vetenskapliga experiment och tester som visar att betygsättningen är långt ifrån objektiv utan kan variera med faktorer som förväntningar, personlighet, kön, handstil, tidpunkt då proven rättas, lärarnas ”dagsform” och så vidare, säger Anders Torkelsson, VD för kunskapsföretaget Teachiq AB. Det är bra för alla, även för lärarna, att en riskfaktor för subjektiv betygssättning nu elimineras med hjälp av digitala prov.

Ny maskritare för OLED

Mycronic FPS8100 är en ny maskritare för fotomasker som används för tillverkning av OLED-bildskärmar.

Read more »

Använd en multilagers ansats för säkerhetsapplikationer i fordon

04ldra01

Om en bil som byggdes 1978 underhålls med stor kärlek och stort kunnande finns det all anledning att tro att den kommer att förbli lika säker som den var när den rullade av tillverkningsbandet, men naturligtvis är en helt ny bil, utrustad med sofistikerade säkerhetsfunktioner som avancerade system för förarassistans (ADAS) och automatisk krockreaktion, mycket säkrare än den 40 år gamla klassikern. Detta gäller åtminstone i början. För till skillnad från den klassiska bilen kommer dagens modell inte att automatiskt bibehålla sina beundransvärda säkerhetsfunktioner med mindre än att dess mjukvara förblir okänslig för attacker. Mark Pitchford från LDRA beskriver här hur detta kan åstadkommas.
Read more »

Fordonsservice i den elektroniska bilens tidevarv

04concept02

Revolutionen inom fordonselektronik har givit oss bilar som är fylla till brädden med imponerande funktioner – och detta är bara en början. En aspekt som inte skall glömmas bort vid denna omställning är servicen av fordonen, som ju är något som har avgörande betydelse för ägarnas totalupplevelse.
Kan en ”Google Maps”-ansats revolutionera serviceeffektiviteten inom modern fordonselektronik? Det här diskuterar Gerhard Angst, CEO Concept Engineering.
Read more »

u-blox lanserar lättanvänd Bluetooth-modul

NINA-B2 är en kompakt Bluetooth 4.2 modul med säkerhetsfokus för industriell IoT. Den stödjer u-blox programvara, passar för många vanliga användningsområden såsom Beacon, GATT-klient, GATT-server, och seriellport och är redan testad och certifierad globalt.

04ublox01
Read more »