Teknikspecial


Gunnar Lilliesköld

Bristande tillförlitlighet med blyfritt

Swerea IVF har i två seminarier pekat ut hur blyfri lödning och tillämpning av traditionella standarder kan öka riskerna i fordon och i andra krävande applikationer. Brott i lödfogar och laminat kan ge testresultat som döljer allvarliga fel vilka påverkar tillförlitligheten.
Läs vidare
Fler specialartiklar
 
 
ECS2011
EmbeddedSpecialen
eeTimes europe

Ledningsbundna störningar mäts i realtid

Det är viktigt att kunna verifiera att en produkt uppfyller tillämpbar EMC-standard vid produktutveckling. FFT-baserad skanning i tidsdomän snabbar upp processen när man gör stegvisa förbättringar av EMC-egenskaperna. Ett färgkodat spektrum bidra till att förenkla analysen av mätresultaten.

Image
Kontinuerligt spektrogram uppmätt med quasi-peak detektor. Testobjektet är ett kraftaggregat för en dator. Spektrat ändras över tid på grund av varierande lastfall
Läs mer.

Läs temaartiklarna om störning/avstörning

Ladda ner den nya produktionsutrustningsöversikten

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Speed Identity anlitar Kitron
2014-10-24
Kitron ASAs dotterbolag Kitron AB i Jönköping har ingått ett treårigt ramavtal, värt 30 miljoner under tre år,  med Speed Identity AB. Produktionsstart planeras ske mot slutet av året. Avtalet omfattar produktion av Speedy Identitys biometriska identifieringssystem och relaterade tjänster.
Image
 
Akustiska komponenter från Rutronik
2014-10-23
Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH har börjat distribuera professionella akustiska lösningar från Kingstate Electronics Corp över hela Europa.
 
Ett lågprissystem för mätdatainsamling
2014-10-23

Om man kombinerar ett datorkort med högupplösande A/D- och D/A-omvandlare med ett dator och ett grafiskt användargränssnitt får man ett mätsystem. Zacharias Brandt, Z Electronics, gjorde både det och en hel del därtill. Här beskriver han sitt system, ZPro2560.

Image 

 
Millimetervågor på 5G Global Summit i Sydkorea
2014-10-23
Rohde & Schwarz presenterade en provuppkoppling för mm-vågstillämpningar på 5G Global Summit i Sydkorea.
 
SiC MOSFET specificerad för 1200 V
2014-10-23
En ny MOSFET i kiselkarbid, tillverkad av Microsemi, klarar 1200 V, 32 A och har en on-resistans av 32 mohm.
Image
 
Minska störningarna i industrimiljöer
2014-10-23
Valet av komponenter och kretskortslayout i praktiskt taget alla kraftenheter är avgörande för om de ska lyckas eller misslyckas. Valen bestämmer enheternas beteende med avseende på funktioner, elektromagnetisk störning (EMI, electromagnetic interference) och värmehantering. Om det skriver här Tony Armstrong, marknadsdirektör, kraftprodukter, och Christian Kück, strategisk marknadschef, krafthanteringsprodukter vid Linear Technology Corporation.


 
Mät ledningsbundna störningar i realtid
2014-10-23
Det är viktigt att kunna verifiera att en produkt uppfyller tillämpbar EMC-standard vid produktutveckling. FFT-baserad skanning i tidsdomän snabbar upp processen när man gör stegvisa förbättringar av EMC-egenskaperna. Ett färgkodat spektrum bidra till att förenkla analysen av mätresultaten.
 
Kitron växer utanför Norge
2014-10-22
Medan lönsamheten vid anläggningen i Arendal, Norge,  fortsätter att vara en utmaning växer Kitrons verksamhet internationellt.
 
Dyster rapport från Transmode
2014-10-22
Det svaga andra kvartalet i kombination med fortsatt låga intäkter från Transmodes största kunder i EMEA under det tredje kvartalet har resulterat i ett svagt resultat. Intäkterna under kvartalet minskade med 29,0 procent till 193,0 MSEK. Nedgången påverkade rörelsemarginalen som blev 4,2 procent exklusive omstruktureringskostnader på 6,4 MSEK.
 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa > Sista >>

Resultat 1 - 34 av 5747
ECS_inset2_140916
Tritech_Insethel_1A_141016_141105
EiN_ledigajobb_140613
EiN_Letapersonal_Inset2_140613
EiN_inset1_120426
SE_Insethel3_140411
 
 

Specialartikel

Bristande tillförlitlighet med blyfritt
Swerea IVF har i två seminarier pekat ut hur blyfri lödning och tillämpning av traditionella standarder kan öka riskerna i fordon och i andra krävande applikationer. Brott i lödfogar och laminat kan ge testresultat som döljer allvarliga fel vilka påverkar tillförlitligheten.
Image
Läs mer...
 
Rekordstort EMC Europe 2014
EMC Europe 2014 i Göteborg fick ett rekordstort deltagande vilket visar hur viktiga EMC-frågorna är. Forskarkonferensen, med åtföljande utställning, återkommer varje år i olika europeiska städer.
Image

Läs mer...
 
TeraHerz inget för grafentransistorer
Swedish Microwave Days, på Chalmers i Göteborg, avslutades av gästföreläsaren dr Frank Schwierz från Technische Universität Ilmenau i Tyskland. Hans för många chockerande slutsats var ”Is graphene a wonder material for electronics? We believe: NO!”
Image
Läs mer...
 
Stora miljövinster med kiselkarbid
Konferensen iSiCpeaw blev åter framgångsrik och visade hur kommersiella produkter mognat samtidigt som nya forskarrön presenterades. Inte minst kan kiselkarbiden bidra till en hållbar miljöutveckling genom att minska förluster i exempelvis elbilar och smarta elnät.
Läs mer...