Annons

UV-bildsensor tål 550°C

Shuoben Hou har disputerat på KTH där han visar att det är möjligt att åstadkomma PIN-fotodioder i SiC som tål 550 °C. Det är den högsta temperatur som någonsin uppmätts för en fotodiod. Arbetet utfördes inom projektet ”Working on Venus”, med stöd av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.
Optiska sensorer i kiselkarbid ger två fördelar: Dels att de tar upp det ultravioletta våglängdsområdet, dels den höga temperaturtåligheten.


Bilden ovan visar en 16×16 bildpunkters bildsensor, med räknare och modstyrning som utvecklats inom projektet Working for Venus

Läs mer..

Ladda ner översikten över produktionsutrustning
Läs temaartiklarna om fordonselektronik
Läs temaartiklarna om radiomätteknik
Läs temaartiklarna om embeddedsystem
Gå direkt till Produktdatabasen

Klicka här för att prenumerera på Elektronik i Nordens nyhetsbrev

Nya Anybus-switchar och trådlösa routrar

HMS Networks presenterar nu en ny serie Anybus-switchar och trådlösa routrar för nästa generations industriella trådlösa kommunikation. Produkterna ger bättre mobilitet och låg latens i trådlösa nätverk, som en förberedelse för 5G och smartare, mer flexibla fabriker.

Read more »

Nu installeras första trådlösa elvägen för lastbilar och bussar

Smartroad Gotland har nu börjat installera första sektionen av världens första trådlösa elväg för lastbilar och bussar på allmän väg. Elvägar möjliggör överföring av elektrisk energi från vägen till fordonet under drift. Tekniken har stor potential att minska klimatpåverkan från transportsektorn samt att öka energieffektiviteten och samtidigt minska behovet av batterier.

Read more »

Forskarskola med fokus på lärarutbildning och digitalisering

Högskolan Väst har tillsammans med åtta andra svenska lärosäten tilldelats 40 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Pengarna ska gå till att utveckla en ny forskarskola för att stärka lärares förmåga att digitalisera undervisningen.

Read more »

Succén med Chalmers teknikhelg för tjejer fortsätter

Alla som identifierar sig som tjejer och läser sista året på ett högskoleförberedande gymnasieprogram kan vara med och tävla om en plats på Chalmers teknikhelg Camp Vera den 1–2 februari 2020. Hundra gymmnasietjejer från hela landet har chans att vinna en plats och tävlingen är öppen till 6 december.

Read more »

Cybersäkra industriella nätverk

Moxa Inc introducerar nu sin Industrial Network Defense Solution, som är speciellt utformad för att säkra industriella nätverk i både OT- (Operations Technology) och IT-perspektiv (Information Technology).

Read more »

AR-teknik hjälper äldre att träna

– Vi vet att många äldre går hem från sjukvården och då är motiverade till träning, men de vet inte hur de ska göra. Med våra *AR-glasögon får de tydliga instruktioner och träningen blir rolig, säger Sven Blomqvist, universitetslektor vid Högskolan i Gävle.


Pontus Jonsson, fysioterapeut Capio, Sune Samuelsson med AR-glasögon, Sven Blomqvist, universitetslektor i idrottsvetenskap vid Högskolan i Gävle

Read more »

Fysisk länk som IP

Från Cadence kommer nu UltraLink D2D PHY IP som är en direktlänk med låg fördröjning. Den är tänkt att skapa länk mellan AI/ML, 5G, cloud computing och andra segment inom marknaden för nätverk.

Read more »

Forskningsprojekt minskar kostnaderna för flytande solcellsparker

Storskaliga flytande solcellsparker kan vara en av lösningarna för en hållbar energiförsörjning. EU har nu godkänt ett projekt som ska optimera förankringen och förtöjningen av flytande solcellsparker och anpassa lösningarna även till havsmiljö. Målet är att kraftigt minska kostnaderna för förankring av flytande solcellsparker

Read more »

UV-bildsensor som tål 550°C

Shuoben Hou har disputerat på KTH där han visar att det är möjligt att åstadkomma PIN-fotodioder i SiC som tål 550 °C. Det är den högsta temperatur som någonsin uppmätts för en fotodiod. Arbetet utfördes inom projektet ”Working on Venus”, med stöd av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Read more »