Kraftig varselvåg tornar upp sig

Efter kris på kris men med hyggligt fulla orderböcker har de svenska företagen lyckats hålla stången. Men Sinf Underleverantörsbarometer för Q3/Q4 2022 visar att mörkret sänker sig ytterligare över företagen. Risken att en kraftig konjunktursvacka drabbar Sverige, ovissheten kring nya stödpaket, de tuffa utspelen inför den kommande avtalsrörelsen, allt detta på toppen av existerande kriser stressar nu företagarna.

Read more »

Ekosystem för TSN

Congatec lanserar nu ett nytt ekosystem för TSN, avsedd för nätverkskopplade fabriker och kritisk infrastruktur. Målet är att göra det lika lätt för tillverkare av realtidssystem att koppla samman tidskritiska lösningar som att använda Ethernetinfrastruktur.

Read more »

Vinnare i robottävling

element14 Community har tillkännagivit vinnarna av sin Twist, Turn and Move Design Challenge. Tio deltagare utrustades med ett urval av TE Connectors, en Arduino Uno och robotiksköldar och de tävlande fick 11 veckor på sig att designa och bygga en robotarm eller mobil robot för att utföra en specifik uppgift.

Read more »

Självkörande fordon kan påverka folkhälsan negativt

Om självkörande fordon blir vanliga inslag på gatorna i framtiden kommer färre att välja att promenera eller cykla, samtidigt som utsläppen ökar, visar en ny forskarstudie.


– Fler kommer att ta bilen – även kortare sträckor som till skolan och matbutiken. Och kombinationen av minskad vardagsmotion och ökade föroreningar leder till sämre folkhälsa, säger KTH-forskare Erik Almlöf.

Read more »

Frekvensräknare och mycket mer

Svenska Pendulum Instruments lanserar en kombination av grafisk räknare, frekvensanalysator och time interval analyzer. Det nya instrumentet har dessutom fyra frekvensräknande ingångar.

Read more »

Transceiver för industriell Gigabit Ethernet

Microchips LAN8840/41 är enportstransceiver för Gigabit Ethernet som tidsstämplar enligt PTP-v2 (IEEE 1588-2008) för högt koordinerad fabriks- och processautomation.

Read more »

ABB-stipendium till Linköpingforskare

Giacomo Carraro från Linköpings Universitet tilldelades årets stipendium från Gunnar Engströms ABB-stiftelse. Forskningen bidrar till att skala upp en laboratorieprototyp baserad på anaerob nedbrytning för biogasproduktion. Stipendiet på 150 000 kronor delades ut under ett styrelsemöte vid Linköpings Universitet, strategisk samarbetspartner till ABB.

Read more »

Referenskort för AI och robotik

Arrow har tagit fram JetCarrier96, ett referenskort för AI och robotik baserat på Nvidias Jetson-plattform. Bärarkortet är kompatibelt med Nvidias Jetson-systemmoduler och Arrow kommer att demonstrera systemet på Electronica nästa vecka.

Read more »

En ledtråd av koppar i kampen mot cancer

För att cancerceller ska kunna växa och sprida sig i kroppen tar de hjälp av proteiner som binder metallen koppar till sig. Ny kunskap om hur dessa proteiner tar upp metallen och hur de interagerar med varandra öppnar nu för nya läkemedel och behandlingsmetoder mot cancer.


Cancerceller, i rött, använder sig av det vita proteinet Memo1 för att binda de gröna kopparjonerna. Illustration: Yen Strandqvist, Chalmers

Read more »

Energilager i nedlagda gruvor

Efter en initial period av samverkan för att verifiera den tekniska lösningen med energilager och elproduktion baserad på pumpkraft i nedlagda gruvor går nu Mine Storage och Mälarenergi vidare med fördjupade förstudier avseende ett antal möjliga mine storage-anläggningar i Bergslagen. Tekniken ger möjligheter på såväl stödtjänstmarknaden för el som på elhandelssidan.

Read more »