2163 besökare på Elektronikmässan och Advanced Engineering

Advanced Engineering och Elektronikmässan drog 2163 unika besökare till Kistamässan under två dagar. Antalet utställare översteg 150.

Read more »

Bubblor skapar bättre ljudmiljöer på öppna kontor

De senaste 20 åren har de flesta kontor gått från att vara så kallade cellkontor där man kunde stänga dörren om sig, till öppna kontorslandskap där många samsas på samma yta. En ny avhandling från Högskolan Väst undersöker om den allt sämre ljudmiljön går att göra mer behaglig – genom innovativ ljuddesign.


Martin Ljungdahl Eriksson

Read more »

Olycksrisken högst med egen elsparkcykel

Variationerna är stora när det gäller olika elsparkcyklars broms- och styrförmåga, hjulstorlek, motor och fjädring. Skillnaderna kan leda till allvarliga konsekvenser vid en olycka. Ny forskning från Chalmers visar att mindre elsparkcyklar som köps för privat bruk oftast har sämre bromsprestanda än hyrvarianterna på stan.


Professor Marco Dozza, Chalmers. Foto Chalmers Anna-Lena Lundqvist

Read more »

Genombrott för digitala skärmar

Forskare vid Linköpings universitet har utvecklat en digital skärm där själva lysdioderna reagerar på beröring, ljus, fingeravtryck och användarens puls bland annat. Resultaten, publicerade i Nature Electronics, kan vara starten för en helt ny generation skärmar till telefoner, datorer och surfplattor.


Tillverkning av perovskitlysdiod, Foto: Thor Balkhed

Read more »

Nya teknikkrav på ledare

Nya kunskaper och kompetenser är nödvändiga för att möta dagens och framtidens krav på ledning och organisering inom arbetslivet. Högskolan Väst utvecklar tillsammans med elva industriföretag kurser designade för personal som vill kombinera studier med arbete. Flera kurser startar i höst.

Read more »

Lasrar för AI-produkter

Sivers Photonics har tecknat ett produktutvecklingsavtal värt minst 1,3 miljoner USD för att utveckla lasrar som möjliggör nästa generations Artificiell Intelligens (AI).

Read more »

Nya utbildningar i HR, automation och mjukvaruutveckling

Vilka nya kunskaper behövs i samhället? Inför hösten 2024 erbjuder Högskolan Väst utbildningar som skapats i dialog med industri och andra arbetsgivare.

Read more »

Ny AI-modell hittar lymfcancer i nio fall av tio

Medicinsk bildanalys med hjälp av AI har utvecklats snabbt under de senaste åren. I en av de största studierna hittills av AI-stödd bildanalys av lymfom, cancer i lymfsystemet, har forskare på Chalmers utvecklat en datormodell som i nio fall av tio lyckas hitta tecken på lymfkörtelcancer.


En bild från så kallad positronemissionstomografi (PET) matas in och analyseras av AI-modellen. Den tränas i att hitta mönster och särdrag i bilden för att göra en så bra förutsägelse som möjligt. Illustration: Ida Häggström

Read more »

Hanza varslar i Ronneby

Hanza lanserar ett effektiviseringsprogram som ett steg i integrationen av det nyligen förvärvade bolaget Orbit One, samt för att möta en något svagare marknad. Bland annat varslas 50 anställda i Ronneby om uppsägning.

Read more »

Plattform för hela produktlivscykeln

Från Farnell kommer en ny plattform, NAV, Design, Build, Maintain. Den är avsedd att stödja hur utvecklare, originaltillverkare och industrikunder navigerar i varje steg av produktens livscykel, från idé till underhåll.

Read more »