Felanvändning av spis främsta dödsorsak vid elbränder i bostäder

Köket förefaller vara den miljö där elbränder med dödlig utgång startar och den produkt som är den vanligaste orsaken till branden är spisen. Det visar en mindre studie som Elsäkerhetsverket genomförde under 2022.

Read more »

Fira Pi-Day med Sci-Pi Design Challenge

element14, en Avnet-community, firar Pi-Day med Sci-Pi Design Challenge och uppmuntrar sin community av tillverkare, konstruktörer och ingenjörer att kreativt lösa problem som forskare och laboratorier står inför, genom att använda Raspberry Pi.

Read more »

Sex kretsar för säker autentisering

Microchip Technology lanserar nu sex nya produkter för säker autentisering. De nya kretsarna ingår i kretsfamiljerna CryptoAuthentication och CryptoAutomotive och uppfyller hög säkerhetsnivå i Common Criteria JIL (Joint Interpretation Library) för nyckellagring. De stöder certifierade algoritmer som uppfyller FIP- (Federal Information Processing)-standarden.

Read more »

Gratis onlinekurs för framtidens entreprenörer

Nu lanseras Stings senaste satsning för att fostra framtidens entreprenörer och locka talanger till Stockholm: Sting Startup Academy.

Read more »

Order på en Prexision 8 Evo och en FPS 6100

Mycronic har fått en order på en Prexision 8 Evo och en FPS 6100 från en befintlig kund i Asien. Ordervärdet ligger i intervallet 25-28 MUSD.

Read more »

Problem för fordonstillverkning

ABB:s globala undersökning Automotive Manufacturing Outlook Survey visar att ökande arbetskraftskostnader och brist på arbetskraft innebär stora utmaningar för branschen.

Read more »

Målen för införandet av elfordon kan inte nås i tid

Ny global forskning som gjorts på uppdrag av ABB Robotics och den ledande branschtidskriften Automotive Manufacturing Solutions visar att mer än hälften (59 procent) av respondenterna anser att omställningen till produktion av rena elfordon inte kan uppnås inom nuvarande föreskrivna tidsramar. Respondenterna i undersökningen lyfter fram utmaningar vad gäller anpassning till en ny försörjningskedja för batterier, oro över de stora kapitalinvesteringar som krävs, brist på råvaror, lämplig infrastruktur och brist på elnätskapacitet.

Read more »

Steg mot ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall startade i juni 2022 en förstudie kring små modulära reaktorer (SMR) i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Som en del av förstudien tar Vattenfall nu ett antal viktiga steg med ambitionen att ha den första reaktorn i drift i början av 2030-talet.

Read more »

Batteriernas inre liv avslöjas med 3D-röntgen

Det krävs nyskapande batteridoktorer för att kunna 3D-röntga ett lovande men lynnigt litiummetallbatteri under drift. Nu har ett forskarlag från Chalmers i realtid lyckats följa hur litiumet i en battericell beter sig vid upp- och urladdning. Den nya metoden kan bidra till både säkrare och mer energieffektiva batterier i våra framtida bilar och prylar.


Foto: Chalmers tekniska högskola

Read more »

Färggranna moln för norrskensstudier

Norrskensforskare vid Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna planerar med hjälp av SSC att skjuta upp en sondraket från rymdbasen Esrange mellan den 12-22 mars 2023 med syfte att studera förhållanden i den jordnära rymden. Experimentet kommer att skapa ovanliga och vackra ljusfenomen.

Read more »