Annons

Färgskärmar på nytt sätt

Forskare vid Linköpings universitet har utvecklat en metod där nya typer av displayer kan utvecklas med hjälp av strukturella färger. I framtiden hägrar billiga och energieffektiva färgskärmar. Studien publiceras i Advanced Materials.


Magnus Jonsson och Shangzhi Chen vid Laboratoriet för organisk elektronik. Fotograf: Thor Balkhed

Read more »

IRF får 17,8 miljoner kronor av Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har beslutat att tilldela Institutet för rymdfysik (IRF) totalt 17,8 miljoner kronor för att möjliggöra investeringar i institutets befintliga forskningsinfrastrukturer. Kiruna Atmosfärs- och Geofysiska Observatorium får 10,6 miljoner kronor och testanläggningen IRF SpaceLab 7,2 miljoner kronor.

Read more »

Vätgas kräver tydliga regelverk

Vätgas har hittills mest använts inom industrin. Men nu ökar förhoppningarna på vätgas och intresset ökar även från villaägare, mindre företag, kommuner och transportsektorn. Ansvarig minister och berörda myndigheter bör snarast se till att vi har tillräckliga regelverk för säkerhet och brandskydd som är i takt med utvecklingen mot en fossilfri tillvaro.

Read more »

Nytt bolag inom informationsvisualisering

Prevas startar nu dotterbolaget Prevas InfoVis AB. Fokus är vidareutveckling och förvaltning av applikationer för informationsvisualisering. Det nya bolaget kommer att vara majoritetsägt av Prevas, samt ägas av två av de entreprenörer som varit med och utvecklat visualiseringsapplikationen Dependency Map.

Read more »

Satsning på Produktionstekniskt Centrum

Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan ska utvecklas för att stärka regionens tillverkningsindustri inför framtida utmaningar. Små och medelstora tillverkningsföretag får bland annat tillgång till avancerad utrustning och kunskap om nya tillverkningsmetoder.


Ett vassare och mer tillgängligt Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan ska stärka tillverkningsindustrin i teknikomställningen.

Read more »

Prevas köper MEDQURE

Prevas har tecknat avtal om förvärv av företaget MEDQURE. Företaget erbjuder regulatoriska tjänster och rådgivning till bolag över hela världen med medicintekniska produkter.

Read more »

RISE startar Centrum för cybersäkerhet

Digitaliseringen i samhället och näringslivet ökar risken för intrång i form av cyberattacker. Därför etablerar RISE nu Centrum för cybersäkerhet.

Read more »

Ny generation oscilloskop från R&S

RTO6 är det första instrumentet i en helt ny serie oscilloskop från Rohde & Schwarz.

Read more »

Plagg hjälper dövblinda

Ett plagg som läser av omgivningen, överför den till ett speciellt språk och kommunicerar informationen till användaren med vibrationer. Det är resultatet av forskningsprojektet SUITCEYES som kan användas av exempelvis personer med dövblindhet.


Foto: LightHouse for the Blind and Visually Impaired

Read more »

Test med självkörande fordon och fotgängare på Nordstans tak

Hur kan självkörande fordon genom sitt agerande i trafiken interagera med fotgängare? Det har forskningsprojektet GLAD (Goods delivery under the Last mile with Autonomus Driving vehicles) undersökt. En studie med självkörande leveransfordon och fotgängare genomfördes på Nordstans tak i centrala Göteborg.

Read more »