Saknar strategier för AI

En ny rapport från IFS visar att det finns ett högt tryck på företag att implementera AI i sina organisationer, men enbart 30 procent av företagen har en tydlig strategi.

I studien Industrial AI: the new frontier for productivity, innovation and competition har IFS frågat 1700 seniora beslutsfattare i 12 länder, inklusive Norden, om hur de arbetar med AI i sina organisationer.

Den globala undersökningen visar att majoriteten (84 procent) förväntar sig att implementationen av AI ska innebära många organisatoriska fördelar. Det anses ge störst värde när det kommer till produkt- och tjänsteinnovation, förbättrad extern och intern tillgång till data, samt kostnadsminskningar och marginalvinster. De svenska respondenterna i studien svarar att det finns en hög efterfrågan på att införa AI inom organisationen, och 96 procent av dessa respondenter anser sig vara väl förberedda att ta sig an den utmaning och omställning som medföljer.

Ändå är det många svenskar som svarar att deras AI-implementering kommer träda kraft om först ett par år. Undersökningen visar att svenskar är senare än andra länder med sin implementation, då 24 procent av företagen globalt planerar att implementera AI inom ett år. I Sverige är den siffran endast 12 procent. 66 procent av de svenska respondenterna har planer på att implementera AI inom upp till två år och 20 procent har till och med planer på att börja implementera tekniken först om tre år.

Anledningen till denna försiktighet är att de svenska företagen i undersökningen verkar vilja hålla sig ödmjuka inför att AI kan vara en bubbla som kan komma att spricka om man inte planerar, implementerar och kommunicerar AI-omställningen på rätt sätt. Svenskarna anser att om implementeringen inte görs på rätt sätt, kan det enkelt sätta käppar i hjulen och skapa långsiktig problematik.

54 procent av de svenska respondenterna menar att de fortfarande är i en tidig fas för implementeringen av AI. Dessa arbetar nu med att samla in förslag för att sedan förbereda för pilotprojekt. Den tidiga fasen kombinerat med det höga trycket kan också skapa svårigheter, eftersom implementering av AI är komplext och man vill göra saker på rätt sätt och i rätt ordning. Enligt IFS krävs en robust strategi för industriell AI och en kraftfull kombination av moln, data, processer och kompetens.

Undersökningen visar att det finns två stora utmaningar att lösa innan en implementering av AI-teknik kan ske. Den största utmaningen för de svenska respondenterna i undersökningen, som de anser saktar ner AI-utvecklingen, är datakomplexitet (58 procent). Och vartannat företag (50 procent) svarar att de sitter fast i gamla icke molnbaserade system som gör att data blir svårtillgängligt. Med andra ord har molnmigrationen inte gått lika snabbt i Sverige som i andra länder, för globalt sett svarar endast 34 procent att de sitter fast i gamla icke molnbaserade system.

Bilden kring hur och när AI verkligen kommer implementeras bland företag är splittrad. De som har rätt grund att stå på kan röra sig snabbt framåt, medan andra fortfarande har en lång väg att gå. Av svenska företag är det bara 30 procent som har en tydlig strategi och plan. Detta medan 54 procent fortfarande samlar in förslag för hur det kan implementeras och 16 procent är i utredningsfasen och genomför tester. Något positivt är att svenskarna verkar ha bäst ordning på sina data. I Sverige anser 62 procent av företagen att de redan har majoritet av sina data tillräckligt strukturerade för implementeringen. Globalt är siffran bara 43 procent. Svenska organisationer har alltså en bra AI-grund att bygga på.

Censuswide undersökte 1 709 beslutsfattare som arbetar inom tillverkning, telekommunikation, tjänstefiering, byggbranschen och energi, i organisationer med en årlig omsättning på 50 miljoner USD eller mer i Storbritannien, USA, Kanada, Tyskland, Frankrike, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Japan, Australien och Förenade Arabemiraten. Undersökningen utfördes från den 6:e till 27:e mars 2024.

Comments are closed.