Ny företagsforskarskola inom elektroteknik

För att klara elektrifieringen av samhället krävs ny forskning och kompetens inom elektroteknik. Högskolan Väst möter behovet genom att starta en ny företagsforskarskola i höst. Det sker i nära samverkan med Uppsala universitet och flera stora aktörer inom svensk energisektor och fordonsindustri.

Vi minns Karl Fredmark

På nyårsafton lämnade Karl Fredmark oss i en ålder av 80 år. I och med det försvann en av de stora elektronikprofilerna i Sverige. Vi är många som med glädje minns Karl från tiden med Powerbox och tiden utanför Powerbox. Karl Fredmark, 1943 – 2023

Skogsbrukets timmerbilar elektrifieras

Skogsbrukets vägtransporter, timmerbilarna, ska elektrifieras i ett samarbete mellan Skogforsk, Scania, fem skogsbolag, flera transport- och teknikföretag samt forskningsaktörer. Tillsammans med Vinnova satsar de 155 miljoner kronor i projektet TREE, ”Transition to efficient, electrified forestry transport”.

Infineon slutför köpet av GaN Systems

Infineon har slutfört köpet av GaN Systems. Det kanadensiska GaN-företaget är nu en integrerad del av Infineon.

Nätbalans med batterier

Hydro Extrusions, med anläggningar i Sverige för tillverkning av aluminiumprodukter, och Hydro Rein, har valt Vattenfall som samarbetspartner i ett batteriprojekt med en total effekt om 4,5 MW.

Batteriåtervinning med nytt recept

Forskare på Chalmers presenterar nu ett nytt och effektivt sätt att återvinna metaller från elbilsbatterier. Metoden gör det möjligt att återvinna 100 procent aluminium och 98 procent litium ur förbrukade elbilsbatterier. Samtidigt minimeras förlusten av värdefulla råvaror som nickel, kobolt och mangan. Det krävs inga dyra eller skadliga kemikalier i processen, då forskarna använder sig […]

Första YH-utbildningen i gång på Högskolan Väst

Den här terminen startade en ny yrkeshögskoleutbildning till elkrafttekniker på Högskolan Väst. Det är första gången högskolan bedriver så kallad YH-utbildning. Och studenterna är hett eftertraktade på arbetsmarknaden – jobb väntas direkt.

Farnell säljer Grayhill-brytare

Farnell är nu auktoriserad distributör för Grayhill, tillverkare av precisionsbrytare för HMI-lösningar. Bland produkterna finns optiska kodare och joysticks, roterande brytare, knappsatser, tryckknappar och tryckkodare.

Riskkapitalbolaget Rymdkapital går in i Forsway

Forsway Scandinavia AB får en ny delägare i form av Rymdkapital AB som går in med kapital och affärsstöd. Rymdkapital är grundat och uppbackat av veteraner inom både VC och rymdindustrin och de är fokuserade på investeringar i europeiska start-up företag inom rymdsektorn.

Mitsubishi Electric köper Scibreak

Mitsubishi Electric Corporation har ingått ett avtal om aktieöverlåtelse för att helt förvärva Scibreak AB, ett Sverigebaserat företag som utvecklar likströmsbrytare (DCCB). Noriyuki Takazawa, Group President, Energy & Industrial Systems på Mitsubishi Electric tillsammans med Scibreaks VD Tomas Modeer