Ny företagsforskarskola inom elektroteknik

För att klara elektrifieringen av samhället krävs ny forskning och kompetens inom elektroteknik. Högskolan Väst möter behovet genom att starta en ny företagsforskarskola i höst. Det sker i nära samverkan med Uppsala universitet och flera stora aktörer inom svensk energisektor och fordonsindustri.

– Det är mycket glädjande att forskarskolan nu kommer igång, säger Mats Jägstam, rektor Högskolan Väst. Som lärosäte är det viktigt att ligga i framkant inom detta samhällskritiska område och bidra till att skapa ny kunskap.

– Elektroteknik är ett ämnesområde som är under stark framväxt hos oss. Vi har redan idag ett brett urval av utbildningar inom ämnet och ett flertal kurser för yrkesverksamma ingenjörer.

Elektrifieringen av samhället innebär stora utmaningar för energisektorn, fordonsindustrin och flera andra branscher. Efterfrågan på ny kunskap ökar i takt med att fordonsflottan elektrifieras. Samtidigt väntar stora utmaningar för energisystemet när elbehovet ökar kraftigt, när elproduktion från icke-planerbara källor utökas och när elenergi ska distribueras allt längre sträckor.

Volvo Cars, EON, Statkraft, Vattenfall Ringhals och Vattenfall Forsmark är några av företagen som nu tar hjälp av doktorander för att forska och bygga ny kunskap som underlättar i deras omställning till ett elektrifierat samhälle. Med start i november kommer totalt tolv doktorander att anställas av företagen för att arbeta med utmaningar kopplade till stabilitet i elnätet, elektriska drivlinor med mera. Anställningarna görs med hjälp av finansiering från KK-stiftelsen.

– Det här kommer att bli riktigt bra, säger Boel Ekergård, docent och forskningsledare vid Högskolan Väst. I nuläget har vi åtta definierade uppdrag för doktoranderna som ska rekryteras. Det handlar om konkreta utmaningar som företagen har.

– En stor fördel med den här typen av forskarskola är att doktorander och företag kan lära av varandras projekt. Det blir värdefull korsbefruktning mellan forskargrupperna som företagen kan ha stor nytta av.

Den nya forskarskolan, Elektrifiering för ett hållbart energisystem, finansieras med 26 miljoner kronor från KK-stiftelsen.

– För att kunna klara av omställningen till ett mer hållbart samhälle är ökad kunskap och innovation inom elektrifiering helt centralt, säger Eva Schelin, vd på KK-stiftelsen. Vi är glada att kunna bidra till utvecklingen av forskning inom det här området.

Uppsala universitet har flera viktiga roller i genomförandet av forskarskolan. Doktoranderna kommer att examineras vid Institutionen elektroteknik och universitetet kommer att bidra med handledare.

Forskarskolan Elektrifiering för ett hållbart energisystem startar i november 2024 och pågår till och med 2030. KK-stiftelsen finansierar forskarskolan med 26 miljoner kronor och näringslivet ska bidra med lika mycket. Programmet företagsforskarskolor stödjer kapaciteten för forskning inom områden viktiga för både näringslivet och lärosäten. Målet är att skapa långsiktiga relationer mellan näringslivet och akademin.

Comments are closed.