Mät intermodulationen med brus

För att mäta en mottagares intermodulationsegenskaper används traditionellt två signaler. Erfarenheten visar dock dålig korrelation mellan mätvärden och mottagarens uppförande i verkliga situationer. Den typ av mätning av brus, som på 60-talet infördes för att mäta på bärfrekvenssystem inom telekom, har visat sig vara lösningen på problemet.

Fem tekniker förbättrar brusmätning

I den här artikeln beskriver Cherisa Kmetovicz,från Keysight Technologies, hur man med fem olika tekniker kan förbättra en brusanalysators mätkänslighet och mätnoggrannhet

Mängden mätdata exploderar

Just nu exploderar mängden mätdata i världen.– Utvecklingen innebär en revolution och utmaningarna ligger ni i att ta samla in och analysera alla data, sade Charles Schroeder i sitt inledningsanförande på National Instruments årliga event NIDays, i Stockholm.

Använd E-bandet för trådlösa stamnät

Frekvensspektrumet för E-band ger tillgång till en värdplattform med hastighet, kapacitet och kostnadseffektivitet för trådlösa nätverk i storstäder. den här artikeln tar upp såväl utveckling som ekonomi.(Klicka här för större bild)

Multiradiolösning i gemensam förpackning

Varför välja inbyggda multiradiolösningar för M2M- och IoT-tillämpningar?Pelle Svensson, produktmarknadschef inom det schweiziska företaget u-blox, ger här flera skäl till det.

Störtåliga GSM-R radiomoduler

Sedan mobilbandet (GSM-E) över 925 MHz tilläts användas för UMTS, HSPA och LTE upptäckte man att dessa kunde störa GSM-R – järnvägarnas mobilsystem. Problemet kan lösas med filter. Här ger Funkwerk AG sin syn på hur problemet i stället på ett elegantare sätt löses med radiodelar med högre dynamik.

Utveckla SDR för IoT med effektivare konstruktionsverktyg

I National Instruments årliga utblick ”NI Trend Watch” pekar ut 5G ”Internet for everything och everyone”, industriell användning av IoT och massiv insamling från automatiska tester som årets stora drivfaktorer. Elektronik i Norden har träffat Johan Hillergren, marknadsingenjör vid National Instruments svenska kontor, som ger några konkreta exempel på årets trender.

Generera radarmål i realtid

Eftersom radarsystem förväntas ha extremt god tillförlitlighet. Att kunna testa och mäta på dessa system är därför mycket viktigt. För att testa hela radarsystemet, hela vägen från antenn, sändare och mottagare ner till signalbehandlingen finns olika tekniska lösningar. Artikeln förklarat de viktigaste ekonomiska och tekniska aspekterna på dessa.

Stor uppdatering av VNA från Anritsu

Jonathan Borrill, Anritsus marknadschef för EMEA-området, pekar ut B-seriens uppdatering av vektor-nätverksanalysatorn (VNA) i VectorStar-familjen som signifikant.

Flera metoder för att mäta fasbrus

Richard Overdorf och Walt Schulte, Agilent Technologies beskriver här olika metoder för att mäta fasbrus från signalkällor. Fasbruset har oerhört stor betydelse i radiosystem, särskilt i smalbandiga system och i system med komplex modulation.