Rekordår för Europas elektronikdistribution 2022

38 procents tillväxt för halvledare och åtta procent för kontaktdon, passiva komponenter och elektromekanik. Den europeiska distributionsmarknaden rapporterar sitt andra rekordår i följd.

Intel vill ha ökat EU-stöd för halvledarfabrik

Intel backar från sina planer att starta bygget av en ny stor halvledarfabrik i tyska Magdeburg under första halvåret 2023. Ökade kostnader gör att Intel vill ha ökat stöd.

400 nya produkter i NI-sortimentet

Farnell har utökat sitt NI-lager med fler än 400 nya produkter. Det handlar bland annat om CompactDAQ-chassin och PXIe-styrenheter.

Dramatiska restriktioner mot Kina

Restriktioner på produktionsutrustning för avancerade halvledare och restriktioner för halvledare avsedda för AI och superdatorer. USAs nya exportbegränsningarna mot Kina är oerhört långtgående och kommer att ställa till mycket stora problem för den globala elektronikindustrin.

ABB tar över Siemens NEMA -lågspänningsmotorer

ABB har undertecknat ett avtal om att köpa Siemens verksamhet inom NEMA-lågspänningsmotorer. Företaget har cirka 600 anställda och genererade intäkter på cirka 63 miljoner dollar 2021. Finansiella villkor kring transaktionen har inte redovisats. Transaktionen förväntas slutföras under andra kvartalet 2023.

Fortsatt hög tillväxt för elektronikkomponenter

DMASS, organisationen för europeisk komponentdistribution, ser en fortsatt hög tillväxt under andra kvartalet. Halvledare ökade med 33,4 procent och kontaktdon och passiva komponenter ökade med 19,6 procent jämfört med samma period året innan. Men fortfarande finns problem med komponentbrist.

Ökad rörelsemarginal för Farnell

Avnets resultat för tredje kvartalet förstärktes av ett starkt resultat från Farnells verksamhet, med en försäljning som ökade med 18,4% jämfört med förra året till 469 miljoner dollar. Farnells rörelsemarginal ökade till 14,9 % under Q3.

100 miljoner yen till Ukraina

KIOXIA Corporation skänker 100 miljoner yen för att stödja humanitärt bistånd och hjälp till dem som drabbats av den pågående konflikten i Ukraina.

Rekordnivå för halvledarutrusning

Enligt SEMI ökade den globala försäljningen av utrustning för halvledartillverkning 2021 med 44 procent till en ny toppnivå på 102,6 miljarder dollar. Kina växer snabbast med Korea på andra plats.

Kriget ger neonbrist

Rysslands invasion av Ukraina kan ge brist på neongas av hög renhet. Det påverkar bland annat de laserutrustningar som används i halvledartillverkning.