Dramatiska restriktioner mot Kina

Restriktioner på produktionsutrustning för avancerade halvledare och restriktioner för halvledare avsedda för AI och superdatorer. USAs nya exportbegränsningarna mot Kina är oerhört långtgående och kommer att ställa till mycket stora problem för den globala elektronikindustrin.

Exportbegränsningarna som infördes i fredags har flera delar. Den mest uppenbara är en begränsning för export av halvledare baserade på USA-teknologi avsedda för artificiell intelligens och superdatorer. Det innebär i princip att de flesta nya komponenter från företag som Intel, AMD och Nvidia nu kräver en exportlicens som kommer att bli mycket svår att få.

Minst lika allvarliga är de nya exportbegränsningarna på avancerade produktionsutrustningar för halvledare med teknikinnehåll från USA. De innebär att alla kinesiska halvledarföretag stoppas från att köpa de produktionsutrustningar som krävs för moderna avancerade komponenter. Den här marknaden domineras av ett fåtal stora tillverkare, bland annat holländska ASML, och alla har ett stort teknikinnehåll från USA.

För att lägga extra lök på laxen kom också ett beslut om att förbjuda amerikanska medborgare att arbeta för kinesiska halvledartillverkare. Det här är på sätt och vis den allvarligaste begränsningen eftersom de kinesiska företagen har massor av amerikanska medborgare på nyckelpositioner. De flesta av dem kommer att vara ovilliga att ge upp sitt medborgarskap i USA.

Om begränsningarna genomförs fullt ut kommer konsekvenserna att bli mycket stora för alla kinesiska företag. De kommer också att bli mycket stora för alla elektronikföretag i USA och Europa.

Läs krönikan ”Dråpslag mot Kinas halvledarindustri”

Comments are closed.