Ökad rörelsemarginal för Farnell

Avnets resultat för tredje kvartalet förstärktes av ett starkt resultat från Farnells verksamhet, med en försäljning som ökade med 18,4% jämfört med förra året till 469 miljoner dollar. Farnells rörelsemarginal ökade till 14,9 % under Q3.

Inom e-handel fortsätter Farnell att stärka sitt utbud med fler än 72 % av transaktionsbeställningarna placerade online under kvartalet, vilket motsvarar Farnells historiskt bästa kvartal med 56 % av Farnells försäljning online. Detta är företagets sjätte kvartal i rad med ökad försäljning online.

Comments are closed.