ABB tar över Siemens NEMA -lågspänningsmotorer

ABB har undertecknat ett avtal om att köpa Siemens verksamhet inom NEMA-lågspänningsmotorer. Företaget har cirka 600 anställda och genererade intäkter på cirka 63 miljoner dollar 2021. Finansiella villkor kring transaktionen har inte redovisats. Transaktionen förväntas slutföras under andra kvartalet 2023.

Transaktionen är en del av affärsområdet Motions strategi för lönsam tillväxt och kommer att ge divisionen NEMA Motors möjlighet att utöka produktsortimentet, utveckla relationer i försörjningskedjan och förbättra stödet till den nordamerikanska kundbasen. Den ger också möjlighet att bättre stötta kunderna i Mexiko med lokal tillverkning och försäljning. ABB förväntar sig att gynnas av identifierade synergieffekter och att använda kompetens inom FoU, relationer i försörjningskedjan samt tillgång till marknaden för att få den kombinerade portföljen till sin fulla potential.

– Tilläggsförvärvet skapar ett starkt värde till ABB:s division NEMA Motors, säger Tarak Mehta, chef för ABB:s affärsområde Motion. Genom att investera i verksamheten och öppna upp för säljmöjligheter i Nordamerika, och i synnerhet Mexiko, kan marginalen för ABB Motion förstärkas inom 24 månader.

Den globala industrin för NEMA-motorer, värd i storleksordningen 2,7 miljarder dollar, omfattar industriella elmotorer som främst används i Nordamerika. NEMA-motorer är centrala komponenter som används till att driva utrustning i industrier som livsmedel, olja och gas, gruvverksamhet och aggregat, vatten och avlopp, liksom tillämpningar som förflyttar luft, vätskor och enheter.

Comments are closed.