Rekordnivå för halvledarutrusning

Enligt SEMI ökade den globala försäljningen av utrustning för halvledartillverkning 2021 med 44 procent till en ny toppnivå på 102,6 miljarder dollar. Kina växer snabbast med Korea på andra plats.

För andra gången köper Kina mest utrustning för halvledartillverkning. Försäljningen i Kina ökade 2021 med 58 procent till 29,6 miljarder dollar. Kina ökar för fjärde året i rad,

Sydkorea ökade nästan lika mycket, med 55 procent, och köpte utrustning för 25 miljarder dollar efter en stark tillväxt under 2020.

Taiwan kom en hårsmån därefter, med 24,9 miljarder dollar och en tillväxt på 45 procent.

Europa ökade med 23 procent och Nordamerika med 17 procent. Övriga världen ökade med hela 79 procent, men från lägre nivåer.

– Den 44-procentiga ökningen globalt visar hur kraftfullt halvledarindustrin satsar på att öka kapaciteten, säger Ajit Manocha, president och CEO för SEMI. Ökningen är större än den nuvarande obalansen och det är uppenbart att industrin rampar upp för att klara behoven från kommande högteknologiska tillämpningar.

Försäljningen av utrustning för att processa wafers ökade med 44 procent medan andra front-end-verktyg stannade vid 22 procent. den största tillväxten skedde på kapslingssidan, med hela 87 procent. Försäljningen av testutrustning ökade med 30 procent.

Comments are closed.