Hewlett Packard Enterprise köper Athonet

Hewlett Packard Enterprise utökar sitt erbjudande inom uppkopplad edge-to-cloud genom att förvärva Athonet. Athonet är en leverantör av privata telenätburna nätverkstekniker inriktad på mobila core-nätverk till företag och leverantörer av kommunikationstjänster.

Athonet, baserat i Vicenza, Italien, har mer än 15 års global erfarenhet av att leverera mobila core-tjänster för 4G och 5G. Företaget har över 450 framgångsrika utrullningar åt kund i en lång rad branscher, inklusive åt mobiloperatörer, sjukhus, flygplatser, hamnar, offentlig sektor och säkerhetsorganisationer.

För företag som står inför komplexa anslutningsutmaningar på stora och avlägsna platser erbjuder privata 5G-nätverk god täckning, tillförlitlighet och rörlighet över campus- och industrimiljöer. Lösningarna förbättrar också kostnadseffektiva uppkopplingar över Wi-Fi. Med ett tillskott av Athonets teknik blir det möjligt för HPE att leverera privata nätverksfunktioner direkt till företag som en del av HPE:s Aruba-nätverksportfölj, samtidigt som leverantörer av kommunikationstjänster (CSP) snabbt kommer kunna installera privata 5G-nätverk åt sina kunder.

HPE kommer integrera Athonets teknik i sina befintliga CSP- och Aruba-nätverkserbjudanden för företag och därigenom skapa en privat nätverksportfölj, som påskyndar den digitala omvandlingen från edge till moln. Nätverksportföljen kommer att ge följande fördelar:

Förbättrade privata nätverk som kombinerar den höga kapaciteten hos Wi-Fi med täckningen och mobiliteten hos 5G

Snabbare privata 5G-installationer som är mer flexibla och stödjer innovation samt hjälper B2B-team och företagskunder inom telekomsektorn

Nya intäktsströmmar för telekombolag med ett bredare utbud av tjänster som utnyttjar 5G och Wi-Fi

Anpassning av kostnader efter intäkter genom HPE GreenLake med konsumtionsbaserade modeller för företag och telekombolag, vilket minskar risken vid inträde på nya marknader

Hantering av operativ komplexitet och kostnadseffektivitet med 5G-hantering och automatisering utan handpåläggning för utrullning av nya arbetslaster från edge till moln

Comments are closed.