Fortsatt hög tillväxt för elektronikkomponenter

DMASS, organisationen för europeisk komponentdistribution, ser en fortsatt hög tillväxt under andra kvartalet. Halvledare ökade med 33,4 procent och kontaktdon och passiva komponenter ökade med 19,6 procent jämfört med samma period året innan. Men fortfarande finns problem med komponentbrist.

Allokering och komponentbrist fortsätter att prägla den europeiska marknaden för elektronikkomponenter även om det finns produktområdet där problemen minskat. Ändå ökar försäljningen kraftigt enligt DMASS Ltd. Distributionsmarknaden växte senaste kvartalet med 33,4 procent till 3,09 miljarder euro jämfört med samma period året innan. IP&E (kontaktdon passiva komponenter och elektromekaniska komponenter) ökade med 19,6 procent till 1,51 miljarder euro. Totalt sett blev tillväxten 28,5 procent och distributionsmarknaden hamnade på 4,6 miljarder euro.

– Andra kvartalet 2021 var extremt bra så det är ingen överraskning att förra kvartalet hade en lägre tillväxt än inledningen av året säger Hermann Reiter, ordförande för DMASS. Men en total tillväxt på 28,5 procent är ändå fantastiskt bra och orderböckerna är fortfarande välfyllda.

– Det totala stoppet för affärer med Ryssland har förstås haft en viss inverkan så det är svårt att göra riktiga jämförelser. Till syvende och sist är vi mycket nöjda med siffrorna men vi är naturligtvis inte nöjda med att kunderna inte får alla de leveranser de vill ha. Det är svårt att säga när situationen normaliseras med tanke på alla faktorer som spelar in.

Halvledare fortsätter att vara den viktigaste produktgruppen. Förutom i några få länder stod halvledarna för den stora tillväxten. Tyskland växte med 38 procent till 852 miljoner euro, Italien med 39 procent till 297 miljoner euro, Frankrike med 43,4 procent till 215 miljoner euro och Storbritannien med 26 procent till 212 miljoner euro. Öst- och Nordeuropa låg på genomsnittet med 36,8 procent (559 miljoner euro) respektive 37,1 procent (248 miljoner euro). Försäljningen till Ryssland var nära noll.

Ur produktperspektiv varierade siffrorna betydligt mer, från 6 procent för opoelektronik till hela 74 procent för programmerbar logik. Medan flashminnen, ASSP och programmerbar logik växte våldsamt hamnade analoga komponenter, kraftelektronik och diskreta komponenter långt under genomsnittet.

Kontaktdon, passiva komponenter och elektromekaniska komponenter hade en betydligt sämre tillväxt än halvledarna. Tyskland växte med 25,4 procent till 393 miljoner euro, Italien med 20,1 procent till 170 miljoner euro, Frankrike med 17,4 procent till 135 miljoner euro och Storbritannien med 18,4 procent till 143 miljoner euro. Östeuropa hamnade på 21,2 procent (199 miljoner euro). Elektromekanik inklusive kontaktdon är den största gruppen med 808 miljoner euro (+19,8 procent) följd av passiva komponenter med 616 miljoner euro (+18,6 procent) och strömförsörjning med 87 miljoner euro (+25,5 procent).

Comments are closed.