Rekordår för Europas elektronikdistribution 2022

38 procents tillväxt för halvledare och åtta procent för kontaktdon, passiva komponenter och elektromekanik. Den europeiska distributionsmarknaden rapporterar sitt andra rekordår i följd.

Distributionsorganisationen DMASS rapporterar en förvånansvärt stark halvledarförsäljning för 2022 och en total försäljning under fjärde kvartalet på 5,03 miljarder euro. Det är 27,8 procent mer än samma period 2021. Halvledarförsäljningen fortsatte uppåt jämfört med tredje kvartalet och slutade på 3,62 miljarder euro.

– Vi är naturligtvis glada över rekordsiffrorna, men ännu gladare att tillgången på komponenter har förbättrats, säger Hermann Reiter, ordförande för DMASS. Det finns fortfarande komponenter med långa leveranstider men de flesta kunder kommer nu att få sina behov tillgodosedda på ett helt annat sätt än tidigare.

– Q4-siffrorna visar ett nytt rekord för halvledare. Det är en stor skillnad mot den övriga marknaden för tillfället. Den höga försäljningen beror delvis på ökade priser och växelkurser, men vi ser också att distributionsmarknadens andel har ökat kraftigt i Europa.

Halvledartillväxten under fjärde kvartalet blev 37,7 procent men siffrorna varierade dramatiskt från -97 procent i Ryssland till +53 procent i Schweiz.

Tyskland ökade med 49.6% till 1.06 miljarder euro; Italien ökade med 34.7% till 316 miljoner euro; Frankrike ökade med 41.9% till 243 miljoner euro; Storbritannien med 30.4% till 227 miljoner euro; Östeuropa med 39.9% till 659 miljoner euro och Norden med hela 46.4% till 311 miljoner euro.

På produktnivå stod programmerbar logik, ASSP och mikroprocessorer för den särklassigt största tillväxten medan andra områden visade en betydligt mera normal tillväxt. Optoelektronik visade riktigt dåliga siffror.

– De senaste två åren har varit positiva ur ett tillväxtperspektiv, men mycket utmanande på grund av den långa perioden av allokeringar. En del produkter har fortfarande långa leveranstider. Här ser det mesta betydligt bättre ut för 2023 samtidigt som Europas ekonomiska och politiska utveckling är allt annat än förutsägbar just nu. Vår uppfattning är i alla fall att distributörerna har gjort vad de kunnat för att hjälpa kunderna och för att skapa bättre möjligheter kommunicera digitalt på ett snabbt sätt. Det är kanske orsaken till att fler kunder har valt att köpa via distributionskanalerna.

Comments are closed.