Dramatiska restriktioner mot Kina

Restriktioner på produktionsutrustning för avancerade halvledare och restriktioner för halvledare avsedda för AI och superdatorer. USAs nya exportbegränsningarna mot Kina är oerhört långtgående och kommer att ställa till mycket stora problem för den globala elektronikindustrin.

ABB tar över Siemens NEMA -lågspänningsmotorer

ABB har undertecknat ett avtal om att köpa Siemens verksamhet inom NEMA-lågspänningsmotorer. Företaget har cirka 600 anställda och genererade intäkter på cirka 63 miljoner dollar 2021. Finansiella villkor kring transaktionen har inte redovisats. Transaktionen förväntas slutföras under andra kvartalet 2023.

Fortsatt hög tillväxt för elektronikkomponenter

DMASS, organisationen för europeisk komponentdistribution, ser en fortsatt hög tillväxt under andra kvartalet. Halvledare ökade med 33,4 procent och kontaktdon och passiva komponenter ökade med 19,6 procent jämfört med samma period året innan. Men fortfarande finns problem med komponentbrist.

Ökad rörelsemarginal för Farnell

Avnets resultat för tredje kvartalet förstärktes av ett starkt resultat från Farnells verksamhet, med en försäljning som ökade med 18,4% jämfört med förra året till 469 miljoner dollar. Farnells rörelsemarginal ökade till 14,9 % under Q3.

100 miljoner yen till Ukraina

KIOXIA Corporation skänker 100 miljoner yen för att stödja humanitärt bistånd och hjälp till dem som drabbats av den pågående konflikten i Ukraina.

Rekordnivå för halvledarutrusning

Enligt SEMI ökade den globala försäljningen av utrustning för halvledartillverkning 2021 med 44 procent till en ny toppnivå på 102,6 miljarder dollar. Kina växer snabbast med Korea på andra plats.

Kriget ger neonbrist

Rysslands invasion av Ukraina kan ge brist på neongas av hög renhet. Det påverkar bland annat de laserutrustningar som används i halvledartillverkning.

Intel köper Tower Semiconductor

Intel köper Israel-baserade kiselsmedjan Tower Semiconductor för ungefär 5.4 miljarder dollar. Tower Semiconductor är bland annat specialister på analoga processer och analoga konstruktioner och köpet breddar Intels processkunnande. Towers kommer när affären är klar att bli en integrerad del av Intels foundryverksamhet, IFS.

AMD slutför köpet av Xilinx

AMDs köp av Xilinx som offentliggjordes 27 oktober 2020 är nu slutfört och de två företagen slås samman. Köpet är tänkt att skapa en teknik- och marknadsledare inom högprestandadatorer och adaptiv databehandling. Victor Peng blir president för AMDs nya AECG-grupp

15 miljarder euro till halvledare

EU-kommissionen vill med ”European Chips Act” satsa 15 miljarder euro på europeisk halvledartillverkning. Pengarna skall gå till forskning och halvledarproduktion och tanken är att industrin skall lägga till ytterligare 43 miljarder euro. Satsningen avser att göra flytta Europa till frontlinjen inom halvledartillverkning och undvika framtida halvledarbrist.