Annons

Bättre utveckling för distributörerna

Enligt branschorganisationen DMASS visar fjärde kvartalet 2020 en minskning med 3,8 procent jämfört med samma period förra året innan för de europeiska komponentdistributörerna. Det är betydligt bättre än de tre föregående kvartalen och indikerar att branschen är på väg ur pandemikrisen. Men 2021 präglas också av ökad komponentbrist.

Read more »

Ny ordförande i NOTE AB

NOTEs valberedning föreslår inför årsstämman 2021 omval av samtliga fem styrelseledamöter: Anna Belfrage, Johan Hagberg, Bahare Hederstierna, Claes Mellgren och Charlotte Stjerngren. Som ny styrelseordförande föreslår valberedningen att Claes Mellgren väljs.

Read more »

Webbseminarium om Industry 4.0

element14.com ordnar ett gratis webbseminarium sponsrat av Molex, med fokus på hur Industry 4.0 och IIoT kan förändra, skala och integrera tillverkningen. Webbseminariet går igenom hur fjärde generationens tillverkning blir möjlig och ger lösningar för maskin- och robottillverkare.

Read more »

Climeon årets vinnare av Smart industri

Energiteknikbolaget Climeon vinner första priset i företagstävlingen Smart industri. Climeon omvandlar geotermisk värme eller spillvärme från industrier och fartyg till grön el, med kraftfullt stöd av digital teknik. Företagen OP Teknik och ZeroPoint Technology föräras i år med varsitt hedersomnämnande.

Read more »

SATCO Komponent AB går upp i Stig Wahlström Elektronik AB

Den 1 februari 2021 uppgick SATCO Komponent AB i Stig Wahlström Elektronik AB. Båda bolagen är en del av Addtech-koncernen och ledande aktörer inom sin nisch. Sammanslagningen av bolagen innebär att kunderbjudandet breddas till att inkludera fler marknader, samt att kunderna hädanefter kan vända sig till en och samma aktör för unikt anpassade elektroniklösningar.


Christer Sörving och Gunnar Arvidsson

Read more »

Ny enhet för mjukvaruutveckling

JLT Mobile Computers startar JLT Software Solutions, ett helägt dotterbolag för att driva företagets mjukvarusatsning. VD blir Andreas Nivard som får uppgiften att bygga upp ett utvecklingsteam med gedigen kompetens inom mjukvara.

Read more »

Strålsäkerhetsmyndighetens första utlysningar

Nu kan forskare inom kärnkraftssäkerhet, nukleär icke-spridning och medicinsk bestrålning söka forskningsmedel från Strålsäkerhetsmyndigheten. Sju utlysningar finns för närvarande publicerade på myndighetens webbsida. Under de närmaste veckorna kommer ytterligare ett 15-tal utlysningar publiceras.

Read more »

Pilotprogram för Android 10-baserad, fordonsmonterad dator

JLT Mobile Computers, lanserar ett pilotprogram för sin Android 10-baserade, fordonsmonterade JLT6012A-dator som tagits fram för att öka produktiviteten i lageranläggningar och annan logistikverksamhet.

Read more »

Enkel uppfinning sparar energi i mataffären

Forskare på Chalmers upptäckte av en slump att termometern i moderna butikskylar är systematiskt felplacerad. Det innebär att livsmedelsbutiker förbrukar mer energi än nödvändigt. Men forskarna kom även på vad som skulle kunna lösa problemet, och därmed bidra till förbättringar i över 3000 livsmedelsbutiker – enbart i Sverige.


Collage: Tv: Vindkraftverk. Th: Livsmedelskylar i butik, foto: Tommie Månsson.

Read more »

Välkomna till Mars!

Tre rymdsonder når Mars under februari månad efter att ha startat från jorden i juli förra året. När det sker finns åtta fungerande rymdsonder i bana kring Mars och tre på planetens yta. En av sonderna, europeiska Mars Express med det svenskbyggda instrumentet ASPERA-3, befinner sig i omloppsbana runt planeten sedan 18 år.


Mars Express med IRF-instrumentet ASPERA-3 befinner sig i omlopp kring Mars sedan 18 år tillbaka. Under februari välkomnas fler rymdsonder till Mars. Foto: ESA

Read more »