Annons

Ethernetkretsar för rymden

Ethernet blir allt vanligare i rymdfarkoster för att möjliggöra högre kommunikations- och datahastighet samt underlätta samfunktion mellan satelliter och andra rymdfarkoster. Därför lanserar Microchip industrins första Ethernettranceiver som är godkänd för rymdbruk.

Read more »

Vattentät spänningsreferens

Är min spänningsreferens vattentät? Paul Perrault och Robert Kiely från Analog Devices visar här några metoder för att hantera fukt och prestanda i analoga precisionssystem

Read more »

Vätskekylning för datacenter

Schneider Electric, Avnet och Iceotope utvecklar tillsammans nya vätskekylningslösningar för datacenter. Med den nya tekniken blir det möjligt att möta de ökade kraven på datakapacitet som kommer med bland annat AI och IoT.

Read more »

Data Respons byter ägare

AKKA Technologies bud på Data Respons ser nu ut att leda till köp. Idag lämnades ett kontantbud på hela aktiestocken motsvarande 48 NOK per aktie. Ledningen för Data Respons har redan uttalat sig positivt om affären och Oslobörsen har gett sitt godkännande.

Read more »

AI löser politisk stabilitet, klimatproblem och fattigdom

Nu har forskare från bland annat KTH granskat vilken roll artificiell intelligens (AI) kan spela för att vi ska nå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Forskningsarbetet visar att AI i allra högsta grad kommer att kunna påverka resan fram till år 2030 både ur ett positivt och negativt perspektiv. Detta är första gången en sådan här studie görs, och resultatet har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.


Så här påverkar artificiell intelligens FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, grupperade på miljö, ekonomi och samhälle. Illustration: David Callahan.

Read more »

Skalbara HBT i GaAs och CMOS i GaN på Si för mm-vågor

Imec har demonstrerat komponenter av GaAs-baserade heterojunction bipolar transistor (HBT) på 300 mm Si och CMOS-kompatibla GaN- baserade enheter på 200 mm Si för mm-våg-applikationer. Resultaten hur både III-V-på-Si och GaN-på-Si som CMOS-kompatibel teknik kan möjliggöra RF-frontmoduler för millimetervågor.

 

Read more »

Nya PoE+-lösningar på CES 2020

Netgear fortsätter att satsa på energiförsörjning via Ethernet. Senast ut är en serie av unmanaged och smart-managed Pro-switchar med gigabit Ethernet PoE+ och Ultra60 PoE++-modeller. Bland de nya produkterna finns den första molnstyrda Ultra60 PoE++-switchen.

Read more »

Mikroorganismer matas med giftgas för att producera biobränsle

I dag används olika processer för att omvandla organiskt avfall till biogas. Genom att bygga ihop två olika processer går det att få ut större mängder av värdefulla ämnen som väte och metan. Det gäller dock att ta vara på de mikroorganismer som gör jobbet.


Bildmontage, bakgrundsbild av Bruno Ramos Lara, Unsplash, och illustration av ett membran till en bioreaktor.

Read more »

ABB levererar kraftförsörjning till Northvolt

När Northvolt bygger sin batterifabrik i Skellefteå är det ABB som tar hand om infrastrukturen för kraftförsörjning från det lokala nätet direkt till produktionsanläggningarna. Kraftsystemnätet kommer att tas i drift stegvis, med början år 2021, då batteriproduktionen planeras starta.

Read more »

KTH inviger centrum för cyberförsvar

Onsdagen den 15 januari startar KTH:s och Försvarsmaktens forskningscentrum för cyberförsvar och informationssäkerhet (CDIS). Detta innebär bland annat att KTH ska utbilda 30 stycken särskilt utvalda rekryter som rycker in den 20 juli. Viktigast av allt för centret är emellertid inte utbildningen av tangentsbordskrigare; det är forskningen som ska bedrivas.

Read more »