Prevas köper finska Enmac

Prevas har tecknat avtal om förvärv av cirka 92 procent av aktierna i det finska bolaget NMAC Group Oy, moderbolag i Enmac-koncernen.

Enmac har en stark position på den finska marknaden inom tillväxtområden som energi, industriell automation och processindustri, med cirka 200 anställda och en omsättning om 23 miljoner euro under 2023. Genom förvärvet, vilket är Prevas första i Finland, etableras en nordisk koncern med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Förvärvet möjliggör framtida marknadssynergier och ligger i linje med Prevas tillväxtstrategi. Köpeskillingen för de förvärvade aktierna uppgår till 19 miljoner euro och förvärvet är villkorat av myndighetsgodkännande, vilket kan ta upp till 4 månader. Integration av Enmac påbörjas så snart godkännandet erhållits.

Enmac grundades 1983 och har verksamhet på 8 platser i Finland. Bolaget erbjuder avancerade tjänster och helhetsåtaganden inom produktion- och processutveckling. Bland Enmacs största kunder återfinns Valmet, Andritz, Kemira, Metsä Group och Fortum.

Köpeskillingen för de förvärvade aktierna uppgår till 19 miljoner euro (cirka 223 miljoner kronor), vilket motsvarar en värdering för 100 procent av bolaget om 25 miljoner euro (cirka 292 miljoner kronor) på kassa- och skuldfri basis. Därutöver kan en eventuell tilläggsköpeskilling om ytterligare maximalt 2 miljoner euro utbetalas, beroende på Enmacs lönsamhetsutveckling under räkenskapsåret 2024. Förvärvet förväntas slutföras under det tredje kvartalet 2024. Köpeskillingen kommer att erläggas kontant.

Enmacs ledningsteam kvarstår med ägande i NMAC Group Oy och kommer att fortsätta att utveckla bolaget under ledning av vd Juha Ritala som i sin tur rapporterar till Magnus Welén, CEO för Prevas.

Comments are closed.