Nya teknikkrav på ledare

Nya kunskaper och kompetenser är nödvändiga för att möta dagens och framtidens krav på ledning och organisering inom arbetslivet. Högskolan Väst utvecklar tillsammans med elva industriföretag kurser designade för personal som vill kombinera studier med arbete. Flera kurser startar i höst.

Digitaliseringen förändrar arbetsinnehåll och arbetssätt för alla inom industrin. Personer som arbetar med ledarskap, utvecklings- och förändringsarbete behöver bygga på med nya kunskaper och verktyg som går hand i hand med teknikomställningen.

2023 startade Högskolan Väst ett nytt utbildningsprojekt, KOLS (Kompetensutveckling för organisering och ledning av ett digitaliserat och hållbart samhälle), där kompetensutveckling för industrins ledare och medarbetare är i fokus. Syftet är att lokala och regionala företag ska kunna vara konkurrenskraftiga på en global arbetsmarknad även i framtiden. Ett av företagen som deltagit i utvecklingen av de nya kurserna är GKN Aerospace i Trollhättan.

– Vi genomför just nu en stor tekniksatsning på GKN Aerospace som innebär att vi ska producera flygmotorkomponenter på ett nytt sätt, säger Christopher Sörensen, Manager Learning & Development, GKN Aerospace. Det är en naturlig del att vi ser över, anpassar och fortsätter att utveckla arbetet med alla delar i verksamheten, även de ”mjuka delarna”, som exempelvis hur vi leder och organiserar arbetet med utveckling.

– För oss är det värdefullt att kunna påverka val av kunskapsområden och kursinnehåll. Vi har en bra dialog med Högskolan Väst. De är lyhörda för att skapa kursupplägg där yrkesverksamma kan kompetensutveckla sig parallellt med jobbet. Det här sättet att jobba tillsammans kring utbildning är ett utmärkt exempel på god samverkan.

Utbildningsprojektet finansieras av KK-stiftelsen och bygger på ett väl beprövat koncept för kompetensutveckling av yrkesverksamma inom industrin. Högskolan Väst har sedan 2012 utvecklat konceptet stegvis i samverkan med industrin. Förutom att kurserna är korta, kostnadsfria och designade för yrkesverksamma, så ingår även validering av kunskaper i upplägget. Det innebär att den som saknar högskolebehörighet kan få sina formella meriter och sin arbetslivserfarenhet bedömd genom validering.

– Det handlar om att underlätta det livslånga lärandet för yrkesverksamma genom att skapa flexibla former för kompetensutveckling på avancerad nivå. Kurserna har utformats så att deltagarna ska kunna studera och jobba parallellt, säger Kristina Johansson, universitetslektor på Högskolan Väst.

På Högskolan Väst är arbetsintegrerat lärande en viktig del i alla utbildningar och kurser. Det innebär att teoretiska och praktiska kunskaper vävs samman på olika sätt och att samverkan med aktörer i samhället prioriteras. I nuläget finns fyra kurser framtagna – en ges i vår och tre startar i höst. Men kursutbudet kommer att utökas rejält från och med läsåret 2025/26 förutsatt att KK-stiftelsen beviljar medel till ett treårigt utbildningsprojekt inom samma kunskapsområde.

– Vi hoppas kunna gå vidare med steg 2 där vår plan är att utveckla ytterligare ett antal korta kurser som totalt motsvarar 45 hp. Kurserna kommer i korthet att fokusera på digitalisering, livslångt lärande och hållbar utveckling.

Comments are closed.