Boliden installerar privat 5G-nät

Gruvföretaget Boliden har ingått ett avtal med Radtonics, gällande etablering av ett privat industriellt 5G nät. Avtalet gäller Bolidens gruva i Garpenberg som är en av världens mest moderna gruvor.

Det privata 5G nätet kommer bland annat få en viktig roll som kommunikationskanal i ett projekt för autonoma transporter som inletts vid gruvan. Projektet syftar till att utveckla ny teknik inom autonoma transporter.

Boliden valde Radtonics efter en upphandling där flera olika 4G och 5G alternativ utvärderades. I slutänden var det Radtonics lösning för privata industriella 5G nätverk som bäst motsvarade Bolidens krav.

Svenska Radtonics har utvecklat en egen lösning för privata industriella 5G-nätverk.

Genom sin teknologi utvecklar och bygger de högkvalitativa industriella nätverk på ett enkelt, automatiserat och kostnadseffektivt sätt. I och med avtalet med Boliden tar bolaget ytterligare ett viktigt strategiskt steg i sin expansion.

Comments are closed.