Annons

Andra vektorsignaltransceivern från NI

National Instrument har vidareutvecklat den mjukvarubaserade instrumentplattform VST (vektorsignaltransceiver) man presenterade förra hösten.

Rotakorn växer internationellt

Rotakorn har under vintern öppnat tre stycken nya säljkontor i Indien, Singapore och USA. Företaget har för närvarande verksamhet i åtta länder.

Yocto-kompatibel Carrier Grade Linux

Wind River lanserar nu den första Yocto-kompatibla CG-registrerade Linux-produkten.

Farnell säljer Panasonic-komponenter

Farnell element14 är nu en auktoriserad distributör av komponenter från Panasonic Semiconductor.

High resolution betyder inte alltid hög upplösning

I sin egen blogg, eBlogger, beskriver Joel Avruin betydelsen av effektiva bitars upplösning i oscilloskop. Han startade sin karriär som field application engineer vid Tektronix, blev sedan account manager och är idag regional försäljningschef i Baltimore.

Peregrine tar plats i Globalstar kommunikationssatelliter

I de sex Globalstar–satelliter för mobil kommunikation, som cirkulerar runt jorden sedan den 6 februari, ingår PLL-(Phase Locked Loop)-frekvenssyntetiserare och förskalningskretsar (prescalers) från Peregrine Semiconductor. Deras kisel-på-isolator-teknik har den immunitet mot rymdbaserad strålning som krävs.

MEMS-mick i örat

Analog Devices har utvecklat en MEMS-mikrofon, speciellt avsedd för hörapparater.

Datainsamling och stora datamängder

Derrik Snyder från National Instruments skriver här om hur det inte längre handlar om att samla in så mycket data som möjligt utan om att snabbt få fram det som är intressant ur de stora datamängderna.

Testa GNSS-mottagare i realtid

Tidigare har man tvingats göra omfattande och kostsamma fälttester för att verifiera att en enhet fungerar korrekt under svåra förhållanden.Dessa testsekvenser ersätts i allt högre grad av record- and playbacksystem. Med speciella GNSS simulatorer kan man säkerställa funktionen under olika testförhållanden. Här ser vi R&S SMBV100A använd som GNSS-simulator.

Vad skiljer realtids- och samplingsoscilloskop?

Joel Woodward, senior product manager and Brig Asay high performance scope product manager från Agilent Technologies analyserar här vad som skiljer realtids- och samplingsoscilloskop och hur skillnaderna påverkar möjligheterna att mäta.