Vad skiljer realtids- och samplingsoscilloskop?

Joel Woodward, senior product manager and Brig Asay high performance scope product manager från Agilent Technologies analyserar här vad som skiljer realtids- och samplingsoscilloskop och hur skillnaderna påverkar möjligheterna att mäta.


Samplingsoscilloskop erbjuder liksom realtidsoscilloskop ögondiagram, histogram och jittermätningar.

Läs mer om realtids- och samplingsoscilloskop..

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Comments are closed.